Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2017

Zmluva - CVC

zmluva

1 976,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zámenná zmluva

zámenná zmluva

335,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.04.2017

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

755,00 EUR

Ján Očenáš

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.03.2017

Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva č. 5001211 o nakladaní s komunálym odpadom

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

30.03.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j zákona č. 5/2004

Dohoda č. 08/§50j/NS2017

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

22.03.2017

zber, zvoz ,doprava a umiestnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu

Zmluva o dielo č. 50012/01

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

50,67 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

101,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

1 520,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

17.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2017

100,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

3+M production , s.r.o

15.03.2017

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

dohoda

Neuvedené

Obec Priechod , Obec Baláže

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

28.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

zmluva

1 460,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Dobrovoľný hasičský zbor

28.02.2017

Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla

zmluva

Neuvedené

Človečina , občianske združenie

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

24.02.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2017

65,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Dobrovoľný hasičský zbor

22.02.2017

nájom VS KD Selce - kar

2/2017

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Daniela Lačná

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce

zmluva

6 500,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

09.02.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zmluva

Neuvedené

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.01.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie

Neuvedené

SWAN plus , a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 4

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.01.2017

nájom pozemku

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Branislav Patráš

27.01.2017

zmluva

zmluva

500,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Śportcentrum, s.r.o

26.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2017

65,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Lukáš Strečok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: