Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2017

kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA

305,00 EUR

Jozef Strečok

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

Vypracovanie proj.dok. -- Výstavba MŚ Selce

zmluva o dielo

56 580,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2017

35,00 EUR

Miroslava Blahušiaková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.06.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017/005

6,64 EUR

Anna Dobríková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.06.2017

dotácia

zmluva č.147292

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

15.06.2017

zmluva o spolupráci

zmluva o spolupráci

150,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s. Horná 25 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.06.2017

Dodatok K ZÁMENNEJ ZMLUVE

DODATOK K ZÁMENNEJ ZMLUVE

0,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

Servis rohoží

1

Neuvedené

Lindstrom ,s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

dodávka energie

Dodatok č. 1

0,00 EUR

BCF s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2017

35,00 EUR

Lamper Slavomír

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

10.05.2017

Zmluva - CVC

zmluva

1 976,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zámenná zmluva

zámenná zmluva

335,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.04.2017

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

755,00 EUR

Ján Očenáš

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.03.2017

Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva č. 5001211 o nakladaní s komunálym odpadom

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

30.03.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j zákona č. 5/2004

Dohoda č. 08/§50j/NS2017

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

22.03.2017

zber, zvoz ,doprava a umiestnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu

Zmluva o dielo č. 50012/01

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

50,67 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

101,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

1 520,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

17.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2017

100,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

3+M production , s.r.o

15.03.2017

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

dohoda

0,00 EUR

Obec Priechod , Obec Baláže

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: