Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.02.2018

Zmluva č.2/2018 o nájme nebytových priestorov

2/2018

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

OFK 1950 Priechod

Základná škola, Školská 4, SELCE

01.02.2018

Zmluva nájme telocvične na športové účely

1/2018

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

OFK 1950 Priechod

Základná škola, Školská 4, SELCE

24.01.2018

Zmluva o pedagogickej praxi študentov

091/298/2018-FF-ŠO

0,00 EUR nula eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystri

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.01.2018

Darovacia zmluva

100/2017/ÚPV

nula eur

Úrad priemyselného vlastníctva ,Banská Bystrica,

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.12.2017

Zmluva o pedagogickej praxi

PP 38/2017-18

19,80 EUR Devätnásť EUR 80/100

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystri

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.11.2017

Zmluva o nájme učebne

20/2017

0,00 EUR nula eur

Blašková Lenka,Ing.

Základná škola, Školská 4, SELCE

13.11.2017

Zmluva o nájme

19/2017

0,00 EUR nula eur

Športový klub SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

20.10.2017

Zmluva o nájme

18/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Ing.Juraj Šepák,Potočná 44, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

13.10.2017

Zmluva o nájme

17/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Igor Šrámko, Horná 10, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

16/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Rusko Ľubomír

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

15/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Ján Cheban, Selčianska cesta 45,SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

15/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Ján Cheban, Selčianska cesta 45,SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

14/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Radoslav Koctúr, Selčianska 97, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

13/2017

0,00 EUR

Materská škola Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

12/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Peter Dobrík

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

10/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Peter Baláž

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

9/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Kupec Branislav,

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o prenájme telocvične

8/2017

0,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

7/2017

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

Richar Žambor

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Znkuva o nájme nebytových priestorov

6/2017

16,60 EUR Šestnásťšesdesiat EUR 60/100

Michal Cheban

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.10.2017

Zmluva o nájme

11/2017

1 250,00 EUR Jednostodvadsaťpäť eur

Základná umelecká škola

Základná škola, Školská 4, SELCE

14.08.2017

Zmluva o dodávke plynu

5/2017

14 731,20 EUR štrnásťtisícsedemstotridsaťjeden 20/100

Základná škola, Školská 4, SELCE

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

14.03.2017

Darovacia zmluva

32017

1 500,00 EUR

Základná škola, Školská 4, SELCE

METALFLEX,s.r.o.

08.03.2017

Zamestnávateľská zmluva DDS

108007925

0,00 EUR

Spoločnosť AXA DDS,a.s.

Základná škola, Školská 4, SELCE

03.03.2017

Zamestnávateľská zmluva DDS

17067405

0,00 EUR

Základná škola, Školská 4, SELCE

Nn Tatry -Sympatia,d.d.s

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: