Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

1/2009 JANUÁR-FEBRUÁR

Správy

#

Kutliarsky deň bude 13. júna 2009

Prosíme všetkých domácich remeselníkov a umelcov, ktorí chcú prezentovať svoje výrobky, aby tak učinili aj na tejto obecnej akcii. celý text

ostatné | 1. 1. 2009 | Autor:
#

Detský folklórny súbor Vánok

Detský folklórny súbor Vánok Selce je od mája 2008 občianskym združením. Naši tanečníci sú rôznych vekových kategórií, malé detičky sú od 3 do 5 rokov, dievčence od 6 do 15 rokov a chlapci sú do 3 do 15 rokov. Vždy radi privítame nových členov - malých, ale aj veľkých. Náš súbor čerpá z tradícií nášho blízkeho okolia. Vystupujeme pri rôznych príležitostiach, ako sú oslavy výročí, jubileá, na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ale aj pre žiakov našej školy a našich spoluobčanov. celý text

ostatné | 1. 1. 2009 | Autor:
#

Čo sa udialo v obci ...

Rodičia sa prišli pozrieť na svoje ratolesti v maskách a tie im za odmenu poukazovali veľa vecí, ktoré sa v škôlke spolu s pani učiteľkami naučili. Samozrejme, že občerstvenie na tomto milom stretnutí detí, rodičov a učiteliek nemohlo chýbať. Aby nebolo za karnevalom smutno ani školákom, títo, hlavne mladší, sa mohli v maskách predviesť 15. februára na školskom karnevale.
celý text

ostatné | 1. 1. 2009 | Autor:

Zúčastnili sme sa gratulácie..

Členky výboru MS SČK v nedeľu 15. februára po skončení omše pred kostolom blahoželali nášmu spoluobčanovi pánovi Štefanovi Petríkovi k nezvyčajnému životnému jubileu dožitia stých narodením kytičkou kvetov a prečítaním oslavnej básne. celý text

ostatné | 1. 1. 2009 | Autor:
#

Vzácne životné jubileum...

V sobotu 14. februára 2009 sme si v obci pripomenuli „malú veľkú slávnosť." Bolo to nevšedné výročie - 100 rokov od narodenia nášho spoluobčana pána Štefana Petríka. celý text

ostatné | 1. 1. 2009 | Autor: