Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

2/2009 MAREC-APRÍL
 

Správy

Zdravotné okienko

V súčasnosti zaznamenávame postupné starnutie populácie - je to spôsobené poklesom pôrodnosti a predĺžením života pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti. Takto sa postupne mení veková štruktúra obyvateľstva. Stredná dĺžka života na Slovensku u mužov je 70 rokov, u žien 78 rokov. Hranica produktívneho veku sa v súčasnosti zvýšila na 62 rokov, no vo vyspelých krajinách EU je až 65 rokov.
celý text

ostatné | 1. 11. 2009 | Autor:
#

Dom smútku

V duchu zveľaďovania a skrášľovania našej obce boli spravené aj úpravy okolia domu smútku. Starú, na mnohých miestach polámanú či chýbajúcu dlažbu, nahradila nová. Tak isto boli vynovené aj schody. celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:

Ako dopadli voľby v našej obci

V prvý jarný deň - v sobotu 21. marca prebehlo aj v našej obci 1. kolo prezidentských volieb. Celkovo bolo v prvom kole v obci Selce zapísaných 1696 oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo 890 voličov, čo je 52,48% z celkového počtu oprávnených voličov. V prvom okrsku sa zúčastnilo volieb 55,46% oprávnených voličov a v druhom okrsku 49,72% voličov. celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:

Kniha – náš spoločník

Je potešiteľné, že kniha sa opäť stala vaším spoločníkom dlhých nudných chvíľ a túžbou po nových autoroch, novinkách či odborných vedomostiach. Svedčí o tom zvýšený počet čitateľov a vypožičaných kníh počas uplynulých mesiacov. Rad záujemcov sa zvýšil návštevami tried ZŠ Selce, študentov i individuálnych čitateľov.
celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:

Bilancovali sme

23. februára sa členovia a sympatizanti MO SČK zišli pri príležitosti 60. výročia založenia ČK v Selciach na hodnotiacej výročnej členskej schôdzi. Za prítomnosti hostí a členov MS SČK v Selciach otvorila schôdzu starostka obce pani Božena Zázrivcová. Kultúrny program pre prítomných pripravila so žiakmi základnej školy ani učiteľka Mgr. Anna Kapustová, sprievodným slovom nás celým programom doprevádzala členka Zboru pre občianske záležitosti Mgr. Emília Patrášová.
celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:

Stručné odpovede na niektoré otázky našich občanov

otázky našich občanov celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:

Pozor na požiare

V Slovenskej republike vzniklo v roku 2008 v lesných porastoch celkom 182 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 1.667.000,- Sk (55.334 € ). V porovnaní s rokom 2007 poklesol počet požiarov v lesných porastoch o 281 a priama škoda bola nižšia o 156.349.300,- Sk (5.189.846 € ). V dôsledku mimoriadne priaznivého počasia nevznikol v okrese Banská Bystrica žiadny požiar.
celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor:
Uskutočnilo sa .. 1

Uskutočnilo sa ..

26. apríla 2009 sa v Kultúrnom dome v Selciach predstavil ochotnícky súbor z Nemeckej. Pre našich občanov si naštudoval divadelné predstavenie známej hry Ženský zákon. celý text

ostatné | 1. 3. 2009 | Autor: