Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

3/2009 MÁJ-JÚN

Správy

Oznam MŠ

Vedenie Materskej školy v Selciach oznamuje všetkým rodičom a záujemcom o prezeranie si fotografií z rôznych detských akcií, že fotografie si môžu pozrieť na internetovej stránke - http://www.selce.sk/ v časti fotogaléria.
celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Okresná súťaž DHZ

7. júna sa v Selciach konala okresná súťaž dobrovoľných hasičských zborov. V silnej konkurencii sa naše družstvá umiestnili chvályhodne - dorastenci boli na 3. mieste a družstvo dievčat obsadilo 1. miesto. Radosť môžeme mať hlavne z našich „mladých" - výkonnostné triedy VT III získali Ján Moravčík a Matej Patráš zo Seliec. Celkom sa na prebore jednotlivcov zúčastnilo 35 súťažiacich.
celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Z histórie slovenčiny

3/2009 MÁJ-JÚN celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Príspevky čitateľov I...

3/2009 MÁJ-JÚN celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Príspevky čitateľov I...

3/2009 MÁJ-JÚN celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:
#

Skutočný príbeh

Posledný júnový týždeň bol síce upršaný, no napriek tomu chodili deti z materskej škôlky takmer denne pohrať sa na školský dvor. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Selčania na púti

Bolo krásne slnečné počasie.
V Trnave - v slovenskom Ríme, sme mali sv. omšu s naším pánom farárom v kostole sv. Mikuláša, kde je kaplnka s obrazom Slziacej Panny Márie Trnavskej. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Zaujímavé stretnutie

Aj keď bolo toto stretnutie pôvodne avizované k príležitosti osláv sviatku Cyrila a Metoda, jeho účastníci sa v besede zamerali na zachovanie odkazu našich predkov v histórii našej obce. Ciele, ktoré vyplynuli z tohto stretnutia, sú nasledovné: zachytiť pôvodnú reč našich občanov a piesne, ktoré sa spievali v minulosti, aby toto duchovné bohatstvo ostalo zachované aj pre budúce generácie.
Profesor PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. prisľúbil pomoc pri odbornom prepise textov z magnetofónových nahrávok, ktoré budú časom zozbierané. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:

Galaprogram Deti rodičom

Už vo vestibule ich privítala výstava výtvarných prác, výrobkov a projektov, ktoré zhotovili a vypracovali žiaci základnej školy. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:
#

Poďakovanie starostky obce

Všetci sme iste zaregistrovali v sobotu 13. júnanevšedný ruch v strede obce, pri hornom obchode alebo ináč povedané na námestí pri Panne Márii. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor:
#

Opäť vydarený Kutliarsky deň

Súťaž vo varení kutlového gulášu mohla začať. A veru družstvá neváhali a využili svoju šikovnosť, um i chuťové bunky, aby ten ich guláš bol najlepší. Súťažilo 13 družstiev, zvíťazilo domáce družstvo Zuzanka Koreňová a Ruženka Tomečková za výdatnej podpory manželov v tradičnom ľudovom odeve. Družstvo si prichystalo aj pohostenie pre okoloidúcich - tradičný selčiansky tvarožník a mriežkovník. celý text

ostatné | 1. 5. 2009 | Autor: