Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

4/2009 JÚL-AUGUST

Správy

#

Začína sa nový školský rok.

Končia sa prázdniny, odchádza leto, začínajú sa dni plné školských povinností pre všetkých školákov. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:
#

Čože je to šesťdesiatka...

24. júla o 17.00 hod. sa v sobášnej sále stretla skupinka sviatočne naladených ľudí - tých, ktorí sa v tomto roku dožívajú šesťdesiatky. K tejto informácii treba však hneď pridať aj ďalšiu: všetci vyzerajú o čosi mladší a oplývajú toľkou energiou, že im ju môžu závidieť aj mládežníci. Nuž v tento deň ich prijala starostka obce, aby sa s nimi stretla, porozprávala a mohla im osobne poďakovať za vykonanú prácu pre obec a zaželať veľa zdravia, pohody do ďalších rokov. Ku gratulácii sa pripojila aj ich triedna učiteľka pani Jolana Raffayová. Na túto príležitosť pre „svojich žiakov" pripravila príhovor, pri ktorom sa zahmlili oči nielen „spolužiakom," ale aj účinkujúcim.
celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:
#

Vydarená túra...

Je krásne slnečné ráno - nedeľa 9.augusta 2009 a selčianski hasiči poriadajú turistický prechod Donovaly-Kalište-Baláže.
celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:
#

Spomínanie na Kaliští...

Históriu a minulosť si môžeme pripomínať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj pravidelné stretávanie sa na miestach, ktoré sú nositeľmi tragických udalostí. Aj tento rok sa takéto stretnutie konalo na Kaliští. Bolo to v sobotu 15. augusta. Účastníci z našej obce sa na miesto konania dopravili zväčša autobusom - bolo nás práve „za autobus." Tí športovejšie naladení prišli o niečo neskôr až z Donovalov. V cieli na nich čakalo plno priateľov pri pripravenom programe a hlavne dobrá nálada. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Úspešní mladí hasiči...

18. júla sa v Šalkovej konala hasičská súťaž O pohár primátora mesta Banská Bystrica, na ktorej sa zúčastnili aj naši hasiči. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:
#

Agroturistika – areál v našom chotári.

Mnohí z nás iste zaregistrovali, že v posledných rokoch sa na Selčianskom diele udialo zopár zmien. Najviditeľnejšou bolo stavanie agroturisického areálu nazvaného Fuggerov dvor. Zo začiatku sa názov mnohým nevidel, no zvykli sme si. Aspoň si takto pripomenieme Jacoba Fuggera - významného nemeckého bankára pôsobiaceho aj v Banskej Bystrici, ktorý sa výraznou mierou pričinil o rozvoj mesta a jeho okolia.
celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Banskobystrický Geopark - príležitosť pre rozvoj vidieka

Územie 28 obcí mikroregiónov Kremnické vrchy - východ, Rentar, Starohorská dolina, Pod Panským Dielom a obce Poniky sa vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR intenzívne pripravuje na prístup LEADER. Aktivity prístupu LEADER v území zastrešuje občianske združenie Banskobystrický geomontánny park - je to verejno-súkromné partnerstvo obcí, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácii a aktívnych občanov.
celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Stručné odpovede na niektoré otázky našich občanov...

4/2009 JÚL-AUGUST celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Činnosť MS SČK v Selciach...

Na požiadanie Hasičského zboru v Selciach - počas súťaže hasičských družstiev na športovom ihrisku dňa 6. júna 2009, mali službu dve členky zdravotnej hliadky: pani Edita Šemšelová a pani Katarína Hlinková.
celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Skončili sa prázdniny, opäť je tu školský rok.

...čas, keď pribudne práce nielen školákom, všetkým pracovníkom v školách, ale aj rodičom. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

Používanie slova euro.

Oficiálny názov spoločnej jednotnej meny a menovej jednotky, ktorá existuje v rámci eurozóny a ktorú od 1. 1. 2009 zaviedla aj Slovenská republika, je euro. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor:

... je na vine chýbajúca lavička?

„Čas beží ako splašený kôň," napísal ktosi a všetci mu dali zapravdu. Veru: Čas beží , uplynie už len pár dní a leto sa stane spomienkou. celý text

ostatné | 1. 7. 2009 | Autor: