Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Banskobystrický Geopark - príležitosť pre rozvoj vidieka

Typ: ostatné
Územie 28 obcí mikroregiónov Kremnické vrchy - východ, Rentar, Starohorská dolina, Pod Panským Dielom a obce Poniky sa vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR intenzívne pripravuje na prístup LEADER. Aktivity prístupu LEADER v území zastrešuje občianske združenie Banskobystrický geomontánny park - je to verejno-súkromné partnerstvo obcí, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácii a aktívnych občanov.

Prístup LEADER je nástroj, ktorý ako jediný podporuje rozvoj územia ako celku a zameriava sa na podporu rozvoja vidieka. Finančne podporuje realizáciu stratégie rozvoja vytipovaného územia miestnej akčnej skupiny (MAS) a jej manažment. V rámci prístupu LEADER sa uplatňuje prístup zdola nahor, čo znamená že tvorba rozvojovej stratégie ako aj hodnotenie a výber projektov, ktoré budú ciele stratégie napĺňať sa bude realizovať na miestnej úrovni, teda priamo v území MAS a s ľuďmi, ktorí v území žijú a pracujú. Subjekty pôsobiace v území miestnej akčnej skupiny majú jedinečnú príležitosť rozhodovať o tom, čo chcú robiť a získať na svoje zámery finančnú podporu.

Banskobystrický Geopark vytvára spoločnú stratégiu rozvoja banskobystrického vidieka buduje ucelený produkt ako ponuku vidieka v turizme a zakladá ho Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park a jeho partneri.

Miestna akčná skupina - MAS  Banskobystrický geopark

OZ Banskobystrický geomontánny park pripravuje v súčasnosti integrovanú stratégiu rozvoja územia banskobystrického vidieka. Táto stratégia bude v decembri 2009 predložená Poľnohospodárskej platobnej agentúre ako dobre premyslený plán rozvoja miestnych obyvateľov a aktérov v prípade jej schválenia vznikne Miestna akčná skupina Banskobystrický geopark a bude mať prístup k finančným zdrojom na rozvoj vidieckych obcí z programu LEADER.

A aké sú výhody?  Spoja sa sily a zdroje v prospech budúcnosti vidieka, stratégia bude zameraná na skutočné potreby obcí, menších podnikateľov ale aj rôznych miestnych iniciatív

obce zlepšia podmienky pre svojich obyvateľov. Okrem toho obce zaradené do kohézneho pólu rastu, ktoré na svoj rozvoj využívajú prostriedky z Regionálneho operačného programu, ako súčasť územia Miestna akčná skupina, získajú prístup aj k prostriedkom z Programu rozvoja vidieka. Obciam nezaradeným do pólov rastu, ktoré majú prístup len k Programu rozvoja vidieka, sa sprístupnia prostriedky a získajú odbornú pomoc. MAS BBGMP bude ponúkať pre návštevníkov služby vidieckeho turizmu uceleného územia obce, podnikatelia a mimovládne orgainzácie pôsobiace v MAS GMP sa budú pravidelne stretávať, vymieňať si názory, pomáhať si - vytvoria teda fungujúce partnerstvo.


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: