Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stručné odpovede na niektoré otázky našich občanov...

Typ: ostatné
4/2009 JÚL-AUGUST

Prečo sa nemôžu deti hrávať v priestoroch škôlky, keď je škôlka zatvorená?

Pretože priestory materskej školy nie sú verejným priestranstvom. Sú vo vlastníctve obce a pracovníci MŠ majú toto všetko v nájme a ako zodpovední nájomcovia tieto priestory chránia a zveľaďujú. Peniaze na skrášľovanie škôlky a jej okolie, či na hračky alebo učebné pomôcky si zväčša zaobstarávajú sami z rôznych fondov, preto ich veľmi mrzí každá pokazená či chýbajúca hračka. Okrem toho treba zachovať určité hygienické štandarty, ktoré sú často po návštevách mladých chlapcov a diev porušené.

 

Prečo sa mládež nemôže zdržiavať v areáli MŠ?

Pretože ešte pred pár rokmi tam mládež sedela, rozprávala sa a popri tom dávala pozor, aby sa „škôlkárskemu" majetku nič nestalo. Dnes sa, bohužiaľ, situácia zmenila a niektorí mládežníci devastujú zariadenie priestorov materskej školy. Kvôli nim je vlastne vydaný zákaz vstupovať do uzamknutých priestorov MŠ.

 

Prečo sa deti a mládež nemôžu hrať pri Dome smútku?

Pretože Dom smútku a jeho okolie je pietne miesto nevhodné na zábavu. Všetci si iste pamätajú ako niekto skrášlil bunku pri Dome smútku. Jej úprava nebola zadarmo. Výsadba kvetov stojí nejaké financie, za opateru sa neplatí, no mali by sme si ju vážiť. 27. júla skupina mladíkov a dievčat obtrhala kvietky zo „smradiek" (tagetes), nechali po sebe plno ohorkov. Je to jedna z tých skupiniek mladých, ktorí tam občas sedávajú, príp. ležia do pol desiatej aj dlhšie. A zase je to o tom, že jedna malá skupinka ľudí robí „medvediu službu" veľkej väčšine slušných detí a mládeže.

 

Prečo sa cintorín nekosí častejšie?

Pretože chlapi, ktorí túto prácu robia, majú toho na starosti ešte oveľa viac. Tento rok pomáhajú pri úprave a výstavbe chodníkov, cesty, kanalizácie - jednoducho „hasia", čo treba, aby bol v našej obci čo najskôr pokoj od pracovných mechanizmov a od stavebného ruchu. K urýchleniu kosenia neprispela ani oprava kosačky, no na kúpu nových kosačiek nie sú momentálne peniaze.

 

Prečo platíme poplatok za cintorín?

Pretože platíme aj za vodu v cintoríne a za odvoz smetí z cintorína. A ten je z roka na rok väčší. Okrem toho treba zaplatiť aj kosenie a sprechodnenie ciest v zime. A ak sa niekomu zdá, že obec na týchto poplatkoch zarába, mýli sa. Poplatky vydané na údržbu cintorína sú väčšie ako poplatky na tento účel vybrané.


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: