Menu
Obec Selce
Obec Selce

Správa starostky obce Selce za rok 2009

1/2010 JANUÁR-FEBRUÁR

 • 1. Riešenie stratégie odkanalizovania ačistenia odpadových vôd vobci Selce cez program ISOA snapojením na ČOV Banská Bystrica

Bod volebného programu splnený.

 • 2. Vybudovanie cesty ku škôlke aoddychovej zóny - výstavba ihriska apriestoru

pre mamičky, deti a starších spoluobčanov.

Projekt bol úspešný - dostali sme zdroje EÚ, na budúci rok sa zrealizuje stavba.

 • 3. Príprava novej lokality na výstavbu rodinných domov pre mladé rodiny

Tento bod volebného programu sme začali pripravovať ako prvý, pretože som si uvedomovala náročnosť spracovania architektonického návrhu, geodetických prác ako i projektových prác. Architektonický návrh je spracovaný. Geodetické práce sa ukončili a v roku 2010 sa začne s majetkoprávnym  vysporiadaním pozemkov pod inžinierske siete. Dúfam, že u vlastníkov pôdy nájdeme porozumenie a budeme môcť urobiť stavebný obvod a tým pádom zhodnotíme aj ich  pôdu.

 • 4. Revitalizácia ahumanizácia verejných priestranstiev - parky, lavičky, koše, vyasfaltovanie priestorov pri hornej Jednote

Bod volebného programu splnený

 • 5. Vybudovanie tržnice aodstavnej plochy pre ambulantný predaj na „Brázdovie

záhrade."

  Tento zámer obce bol prepracovaný podľa podmienok žiadosti o pridelenie              finančných prostriedkov z EU - na oddychovú zónu a stretávanie sa občanov.              Tento projekt bol úspešný a v roku 2010 by sa malo začať s jeho realizáciou  Projektová dokumentácia je zrealizovaná, sú aj zabezpečené finančné prostriedky, je vybavené stavebné povolenie.  Obec chce túto aktivitu ukončiť do konca volebného obdobia, t. j do roku 2010 - prostriedky EÚ.

 • 6. Osvetlenie cintorína, skultúrnenie pietneho miesta - lavičky, uzatvorenie cintorína

V tomto bode programu sa nám podarilo zaobstarať lavičky a koše k domu smútku. Osvetlenie cintorína, výsadba cintorína bude realizovaná v v tomto roku a roku 2011. Projekt bol úspešný a prostriedky pridelila EÚ. Môžem skonštatovať, že body 2, 5 a 6 sa budú plniť v roku 2010 a 2011 podľa toho, ako sa podarí čerpať pridelené prostriedky z EU

 • 7. Podpora rozvoja cestovného ruchu

Vyhotovený GP do Čachova, vyasfaltovanie, spracováva sa koncepcia rozvoja        územia od RD Selce, Čachovo, Selčiansky diel, Šachtičky. V roku 2010 bude        dokončený a schválený doplnok č. 7  

 • 8. Spravovanie zvereného majetku obce vprospech všetkých občanov

V tomto bode volebného programu sme opravili schody do kostola, opravili v obci maličkosti, ktoré sťažovali život občanov, urobili sme údržbu domu smútku, vyriešili sme v rámci kanalizácie niektoré nedostatky na štátnej ceste, osadili dažďové vpuste, zasypali zapáchajúce stoky pri ceste, odvodnili niektoré časti cesty, osadili obrubníky okolo cesty a, čo považujem za najväčší úspech obce, vyasfaltovanie celého telesa štátnej komunikácie ako i miestnych komunikáciách po výstavbe kanalizácie v obci, pretože v projekte bolo riešené len zaasfaltovanie rýh po prípojkách a hlavnom kanalizačnom zberači. Podarilo sa vymeniť aspoň jeden chodník popri štátnej ceste. Tieto veci neboli vôbec plánované v rámci projektu kanalizácie.

V rámci úsporného režimu sa dokončila výmena okien na KD, zrealizovala sa výsadba parku, cintorína.

 • 9. Rekonštrukcia ZŠ, výmena okien, zateplenie budovy

Získali sme EÚ zdroje - rekonštrukcia bude zrealizovaná v roku 2010

 • 10. Zavedenie internetu do obci, aby bol dostupný každej domácnosti

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o zavedenie internetu, aby sa skontaktovali s p. Petrom Haringom, Dolná ulica, Selce, ktorý im spresní podmienky zavedenia internetu do domácnosti a podá informácie ohľadom internetu. Plné pokrytie ma aj Orange a T-Com - bod volebného programu.

 • 11. Podpora cieľavedomého využívania voľného času azvýšenie jazykovej zdatnosti detí adospelých

Od septembra 2007 sa v našej obci na základe prieskumu a záujmu vyučuje anglický jazyk, výučba pokračovala aj v roku 2008. V novom školskom roku je malý záujem našich občanov o túto aktivitu. Je namieste sa spýtať, či naši občania túto aktivitu potrebovali, potrebujú, alebo bolo potrebné len pokritizovať obecný úrad, aby reč nestála. Podporujeme aktivity detí v krúžkoch. Bod programu ukončený

 • 12. Podpora športu vobci

 Finančná podpora Futbalového klubu Selce v celkovej výške 100 tis. Sk. Vytváranie podmienok pre zimné športy - v tejto oblasti sa nám podarilo svoje ciele naplniť. Aj v ďalších rokoch volebného programu chceme podnecovať deti a žiakov ZŠ k športovým disciplínam a to usporiadaním turnajov o pohár starostky obce, turistických prechodov, zimných športov. Bod stále platí, ale považujem ho za splnený

 • 13. Využitie priestorov apozemku starej hornej školy na vybudovanie denného

stacionára pre starších spoluobčanov.

V tomto bode volebného programu musím konštatovať svoje sklamanie, pretože zdroje v tejto oblasti podporujú len obce nad 5.000 obyvateľov, na jedného klienta 8 m2  plochy v zariadení a vybudovanie minimálne 50 lôžok. Tento stacionár sme chceli budovať pre občanov obce Selce, pomôcť ich rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú o svojich rodičov, aby si aj oni mohli vyrobiť potrebné roky do dôchodku. No táto aktivita sa nám asi nepodarila. Dúfame, že EÚ upustí od sprísnenia podmienok, do ktorých sa naša obec nemôže zapojiť. V roku 2009 sa našli  určité možnosti na zrealizovanie tohto bodu volebného programu - výsledky v roku 2010

 • 14. Spolupráca obce Selce aFarského úradu Selce

V tomto bode programu sa nám nepodarilo zrealizovať zámery obce a farského úradu, pretože sme narazili na zákonné prekážky - historická pamiatka obce. V budúcich rokoch sa zameriame na preklenutie týchto prekážok, aby sme zrealizovali spoločné zámery s farským úradom.

Môžem konštatovať, že všetky body volebného programu, okrem stacionára, budú v roku 2010 splnené, pretože na ne máme zabezpečené finančné prostriedky.

 

Toľko k vyhodnoteniu volebného programu. Okrem toho sa nám podarilo niekoľko malých aj veľkých úspechov . 

Pri hodnotení svojej práce, práce obecného úradu, ale i poslancov OZ za rok 2009 musím skonštatovať, že v treťom roku volebného obdobia sa nám podarilo splniť všetky ciele, ktoré sme si na toto obdobie naplánovali.

Moja úprimná vďaka patrí zamestnancom obecného úradu, poslancom OZ a občanom, ktorí boli nápomocní pri plnení volebného programu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diania v obci, pomáhali OcÚ zabezpečovať mnohokrát náročné spoločenské akcie a ďakujem občanom, ktorí nezištne pomáhali pri našej práci.

Znovu po troch rokoch musím ale konštatovať, že sa mi nepodarili moje vnútorné ciele ako starostke obce Selce. Je mi smutno z toho, že niektorí naši občania poznajú len svoje nároky na obec, ale na druhej strane neberú do úvahy svoje povinnosti voči obci. Stále hľadáme chyby len na starostke resp. na pracovníkoch obecného úradu, ale nedáme si ruku na srdce a čestne si nepovieme, ako by som ja riešil prípadnú nepríjemnú situáciu. Viem, že uplynulé tri roky našim spoluobčanom znepríjemňovala život stavba kanalizácie. Chcem sa im touto formou poďakovať za trpezlivosť, že tak náročnú stavbu ako na cestnú dopravu, na životné prostredie i na kvalitu života tolerovali a, ako sa povie „vydržali",  lebo, tak ako je to na veľkých stavbách, aj sa niečo podarilo, ale aj nepodarilo.

Veľmi ma mrzí, že pri tejto stavbe som sa snažila vyriešiť problémy občanov. Niektoré požiadavky boli opodstatnené, niektoré nie. Ale čo bolo v mojich silách som vybavila a zariadila. Podarilo sa zaistiť nemalé finančné prostriedky cca 1 mil. 660 € (50 mil. SK), aby naša obec vyzerala tak, ako vyzerá. Bola som na seba hrdá, keď som prešla po dedine a cudzí ľudia mi povedali, že naša dedina dobre vyzerá. No, bohužiaľ, od našich spoluobčanov znášame len kritické slová. Nespokojným občanom odporúčam, aby sa išli pozrieť na naše dediny - ako to vyzerá, keď nemajú finančné prostriedky na investície.  Čo sa týka mojej práce a mojich kolegov na obecnom úrade, môžem si dať ruku na srdce a povedať si „mám čisté svedomie, snažila som sa ako bolo v mojich fyzických a psychických silách."

                                   Božena Zázrivcová, starostka obce

Dátum vloženia: 1. 1. 2010 22:19
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:149
TÝŽDEŇ:735
CELKOM:1376017

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady