Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

2/2010 MAREC-APRÍL

Správy

Stručné odpovede na niektoré otázky našich občanov

Prečo nie je opravený plot pri dome smútku? celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Priateľ...

Veľa sa za stáročia zmenilo, no vzťah človek - pes je stále aktuálny. Vzťah teda zostal taký istý, no zmenili sa podmienky na spolužitie človek - pes. Väčšina z nás nedisponuje priestorom, ktorý by stačil psovi na jeho správny vývoj. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:
Pripravujeme... 1

Pripravujeme...

9. máj - Deň matiek
Čoskoro nastúpi svoju vládu máj - vraj najkrajší mesiac v roku. S týmto tvrdením môžeme a nemusíme súhlasiť, no jedno je isté - v máji oslavujeme jeden z najkrajších sviatkov - Deň matiek. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:
#

Stolný tenis

....zlepšujú svoje pôsobenie medzi športovými súpermi. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:
Česť ich pamiatke!

Čo sa udialo v našej obci...

...Správa „Rusi sú už tu" sa rýchlo rozšírila, ľudia vychádzali z pivníc a vítali sa s osloboditeľmi. Každému sa uľavilo, ale boj pokračoval... Ďalšie obete však priniesli aj oslobodzovacie vojská, lebo nemecké a maďarské vojská sa opäť dobíjali k našej dedine. Dostali sa smerom od Španej Doliny až do Rakytín a rumunské vojská mali obranu vybudovanú na Kajchiari. Tento urputný boj trval až do 5. apríla, kedy sa za pomoci delostrelectva podarilo nepriateľa zatlačiť späť." celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Čoskoro docvičíme..

...MS SČK v Selciach sa teší o to viac, že si v našej obci ženy uvedomujú potrebu starať sa o svoje zdravie. Je radosť pozerať sa na preplnenú zasadačku KD v Selciach, ktorú navštevujú rôzne vekové skupiny, aj trojgeneračné rodiny. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:
Oznam – hrobové miesta 1

Oznam – hrobové miesta

Prosíme občanov, aby do 30. júna 2010 nahlásili na obecnom úrade, koľko hrobov chcú držať v prenájme, teda za koľko hrobov budú platiť. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Alergie..

Prejaví sa typickými príznakmi - ako je kýchanie, sekrécia vodavá z nosa, dráždenie v krku, dráždivý kašeľ, slzenie očí, opuch sliznice nosa, nemožnosť dýchať nosom, pálenie v krku, pocit cudzieho telesa v krku, ale bývajú aj celkové prejavy ako bolesti hlavy, celková únava strata čuchu.
celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Pozor na požiare!

V porovnaní s rokom 2008 vzrástol počet požiarov v lesných porastoch o 165 požiarov, priama škoda bola vyššia o 839.341,- €. V roku 2009 vznikli na území okresu Banská Bystrica tri požiare s celkovou priamou škodou 16.960 €. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Digitalizácia zaklope na každé druhé dvere.

V súčasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o stále vyšší počet programov, čo sa odráža aj v stále vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov. Prirodzeným dôsledkom sú aj rastúce nároky na ďalšie vysielacie frekvencie - TV kanály. Analógové vysielanie už nedokáže na tieto požiadavky reagovať, a to z toho dôvodu, že frekvenčné spektrum pre takéto vysielanie je už vyčerpané. Nový systém DVB-T však umožňuje v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj iné služby. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Svetový deň vody...

Voda, ako základný element života, veľmi úzko súvisí s rozvojom ľudskej spoločnosti. Nevieme bez nej žiť, lebo voda znamená život. Voda, jej tepny i vlásočnice patria medzi základné zložky krajiny, životného a prírodného prostredia, je nenahraditeľnou surovinou. Nedostatok kvalitnej vody sa stáva problémom a limitujúcim činiteľom prosperity a rozvoja vo všetkých krajinách sveta. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Týždeň zdravia na Základnej škole v Selciach...

Nie vždy však naše správanie a náš prístup k životu nasvedčuje tomu, že si túto priečku zaslúži. Podobný postoj má aj generácia našich detí. Neskoré ukladanie sa do postele, veľa hodín strávených pred televízorom či počítačom, nesprávne zloženie stravovacieho lístka, raňajší odchod do školy bez raňajok, či nedostatok pohybu. To všetko sú faktory, ktoré sa podpisujú k nesprávnemu životnému štýlu, ktorého dôsledky sa prejavujú či už teraz, alebo neskôr vo vyššom veku.
celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:
Spomienka na Andreja Cabana pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia 1

Spomienka na Andreja Cabana pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia

Po stredoškolských štúdiách v Banskej Bystrici, Leviciach a Ostrihome sa dostal do kňazského seminára v Trnave. 20. februára 1837 vysvätili Andreja Cabana za kňaza. Ako mladý kaplán sa dostal na faru do Komjatíc, kde ho po siedmich rokoch ustanovili za farára. V Komjaticiach sa usadil natrvalo. celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor: