Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Digitalizácia zaklope na každé druhé dvere.

Typ: ostatné
V súčasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o stále vyšší počet programov, čo sa odráža aj v stále vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov. Prirodzeným dôsledkom sú aj rastúce nároky na ďalšie vysielacie frekvencie - TV kanály. Analógové vysielanie už nedokáže na tieto požiadavky reagovať, a to z toho dôvodu, že frekvenčné spektrum pre takéto vysielanie je už vyčerpané. Nový systém DVB-T však umožňuje v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj iné služby.

DVB-T (Dígital Video Broadcasting - Terrestrial) - je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch. Postupne do roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním.

Prechod na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa netýka celoplošne všetkých slovenských domácností, ale iba tých, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné televízne antény (STA). Takýchto domácností je na Slovensku asi polovica.

Z praktického hľadiska to znamená, že pôvodné analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať a zobrazovať nový druh signálu. Užívatelia, ktorí budú prechodom dotknutí majú niekoľko možností:

-doplniť si starý analógový TV prijímač tzv. set-top boxom (digitálno-analógový prevodník), ktorý sa zapája medzi prijímaciu anténu a TV prijímač,

-kúpiť si nový, tzv. integrovaný TV prijímač, ktorý je už digitálnym dielom vybavený,

-zmeniť spôsob príjmu, napríklad prejsť na príjem signálu zo satelitu, pripojiť sa na inú telekomunikačnú sieť alebo prijímať programy cez internet.

http://www.helesat.sk


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: