Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania, milí Matičiari!

Typ: ostatné
...Vtedy vznikol aj súbor Vánok, ktorý si aktívne plnil svoje povinnosti. V neskorších rokoch činnosť miestneho odboru ochabla, bola ovplyvnená celkovou situáciou Matice a mocenského tlaku.

Na podnet pána Igora Kovačoviča, predsedu Prezídia MS, sme opäť obnovili činnosť miestneho odboru MS v Selciach a prijali sme nových členov. Želaním predsedníčky Márie Čunderlíkovej je pokračovať v náročnej matičnej ceste, najmä získavať mladých rodičov, aby vedeli svojim deťom vysvetliť dejiny a skutky našich dejateľov, ich národné a kresťanské hodnoty, zvyšovať kultúru slovenského jazyka, rozširovať vedomosti o slovenskej literatúre, podporovať záujem o umeleckú činnosť, najmä na báze tradičnej ľudovej tvorivosti, zachovávať krásy slovenskej krajiny, spájať priaznivcov národnej kultúry. Veď prvý predseda MS rímskokatolícky biskup Štefan Moyzes a evanjelický farár Karol Kuzmány sú stálou výzvou na jednotu a blaho slovenského národa.

Matica Slovenská má svoju históriu aj v Selciach. V roku 1863 - 6.júna, na slávnom Memorande slovenského národa v Turčianskom sv. Martine sa zúčastnil aj Július Plošic spolu s ďalšími štyrmi delegátmi zo Seliec. Zástupcovia Uhorska nesúhlasili s požiadavkami Slovákov a prinútili i slovenských účastníkov zasadnutia hlasovať proti Memorandu. Selčianski delegáti sa odvážili ako jediní nehlasovať proti, a tým sa zapísali čestne do dejín národnooslobodzovacieho boja proti maďarizačnému útlaku. S menom Júliusa Plošica je nerozlučne späté i meno Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského. Tento všestranne silný, činný a nadaný človek - spisovateľ, humorista spolu s Júliusom Plošicom bojovali perom a činmi proti maďarizačnému a sociálnemu útlaku.

Naša obec sa môže popýšiť i návštevami významných osobností. Medzi ne patrí i významná česká spisovateľka (autorka Babičky) Božena Němcová rod. Panklová. V Selciach bola v roku 1852. Navštívila faru, kde pobudla krátky čas, a pretože sa zaujímala o život tunajšieho ľudu, urobila si výlet i na Panský diel.

Obec Selce je hrdá na svojich významných rodákov a veľké osobnosti. Patria k nim:

  • Andrej Caban - katolícky kňaz, národovec a kultúrny pracovník (1813-1860).

  • Veľkú zásluhu na rozvoji obce mal František Šujanský - katolícky kňaz, národovec, kultúrny a politický pracovník, jazykovedec (1832-1907).

  • Literatúru 19. storočia obohatil svojimi dielami Anton Emanuel Timko - učiteľ, spisovateľ a redaktor (1843-1903).

  • Andrej Očenáš - hudobný skladateľ, pedagóg, národný umelec, profesor (1911-1995).

  • Na opernej scéne vynikol František Caban - operný spevák s barytónovým hlasom (1937-1991).

  • Hudbe, umeleckému slovu i pedagogickej činnosti sa venoval Dušan Dobrík - učiteľ, riaditeľ Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1934-1986).

Všetky tieto známe osobnosti si zaslúžia našu úctu a vďaku a našou morálnou povinnosťou je pokračovať v ich zmýšľaní a snahe urobiť pre svoj národ všetko, na čo má byť právom hrdý.

                               podľa Márie Čunderlíkovej, preds. MO MS


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: