Obsah

Matica Slovenská

Typ: ostatné
Matica Slovenská 1Prvé slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863 v Martine. Jednou z jej základných úloh bolo šírenie vzdelanosti a obrana kultúrnych a národných práv Slovákov. Matica zjednotila Slovákov bez rozdielu náboženskej príslušnosti, zbierala knihy a organizovala vedecký výskum, vydávala prvý po slovensky písaný časopis. V rokoch 1875 a 1919 bol rozmach Matice zabrzdený zmenenými politickými a ekonomickými podmienkami.

 

Obnovu Matice slovenskej po vzniku prvej Česko-slovenskej republiky, jej pôsobením medzi Slovákmi doma i v zahraničí, sa podarilo z Matice slovenskej vybudovať jedinečnú ustanovizeň ochraňujúcu práva Slovákov. Postarala sa o to, aby sa slovenský človek hlboko zakorenil do svojej duchovnej domoviny. Každý národ si musí najprv vybudovať svoju vlastnú národnú kultúru, aby ho svet uznal ako rovnocenného partnera. Takú jednoduchú a jasnú tému akou je vlastenectvo, jeho hodnoty, nemožno kúpiť v žiadnom obchode, a predsa je pre každého človeka potrebné. No nie sme k tomu vedení v rodinách, menej v školách, v rozhlase, v televízii, v časopisoch, všetko slovenské sa viac kritizuje. Vlastenectvo je dôsledok našich činností, je to naša slovenská minulosť, prítomnosť a budúcnosť. S myšlienkami tohto vzácneho odkazu sa stretávame pri starostlivosti o náš materinský jazyk a rozvoj slovenskej a duchovnej kultúry a pre tieto vzácne slová je Matica slovenská pevne zakotvená v našej prítomnosti a bude aj v budúcnosti.

Milé matičiarky a matičiari, v dňoch 19. a 20. novembra tohto roku sa uskutočnilo valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine. Po 20 rokoch na poste predsedu Matice slovenskej pána Jozefa Markuša vystriedal pán Marian Tkáč. Miestne odbory Matice slovenskej v každej oblasti Slovenska prajú za roky úspešného vedenia Matice slovenskej pánovi Markušovi veľa zdravia do ďalších rokov a veľa Božej milosti. Zároveň novému predsedovi Matice k jeho zvoleniu veľa pevného zdravia.

Prajem všetkým matičiarom stíšený a pokojný predvianočný čas, skutočnú pohodu, čas radostných príprav za najkrajšie sviatky roka.

Mária Čunderlíková, preds. MO MS

 

 

 


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: