Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

1/2011 JANUÁR-FEBRUÁR

Správy

#

Hudobný skladateľ Andrej Očenáš

Do histórie našej obce sa zapísalo niekoľko významných osobností, ktoré svojou činorodou prácou prispeli k vytvoreniu bohatého kultúrneho dedičstva slovenského národa.
celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Kvapka pre život

Tak otvor oči!
Hej, to som ja, kvapka krvi.
Prúdim do tvojho bezvedomia z ľudského srdca.
Kvapkám ti ako tekutý rubín, aby si dlhšie žil." celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Pripomíname si...

V piatok 25. marca 2011 si pripomenieme už 66. výročie oslobodenia našej obce. Aj tento raz si pamiatku na všetkých, ktorí sa pričinili o náš mierový život, chceme uctiť kyticou kvetov položenou k pamätníku padlých počas dvoch svetových vojen. Slávnostný akt, na ktorý vás všetkých pozývame, začne o 17. hodine.
celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Oznam

Dovoľujeme si pripomenúť občanom, ktorí majú prenajaté hrobové miesta na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Selce, že pri vyberaní daní z nehnuteľnosti a domového odpadu sa vyberajú aj poplatky za služby (správa a údržba pohrebiska) na rok 2011. Poplatok na rok 2011 je 1,66 € za jedno hrobové miesto.
celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Pozývame

Tak ako sa stalo za posledných šesť rokov zvykom, chceli by sme aj tento rok za pomoci našich spoluobčanov zorganizovať už 6. ročník Kutliarskeho dňa. Termín podujatia je naplánovaný na sobotu 18. júna. Prosíme spoluobčanov, ktorí by sa chceli podeliť s výrobkami svojich šikovných rúk alebo by chceli predávať občerstvenie, či majú odvahu súťažiť, aby sa prihlásili na obecnom úrade do 15. mája 2011. Včasné nahlásenie je potrebné kvôli zabezpečeniu miesta (pre predajcov aj pre súťažiacich). Nahlásiť sa môžete osobne, telefonicky (048/4181223) alebo e-mailom (luptakova.anna@selce.sk). Dúfame, že tak ako po minulé roky, aj teraz nám bude počasie priať a my sa opäť stretneme v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

MŠ Selce oznamuje

Riaditeľka Materskej školy v Selciach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční 7. - 11. marca 2011 od 8.-16. hod. Rodičia, ktorí majú záujem o prijatie svojho dieťaťa do materskej školy, si prídu zobrať prihlášku. Upozorňujem rodičov, ktorí si v danom termíne zápisu neprídu po prihlášku na zápis svojho dieťaťa do MŠ, že ich dieťa nebude prijaté do materskej školy.
Milena Kováčová, riaditeľka MŠ celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Zobrali ste už na vedomie, že ...

... čo je moje, o to sa musím postarať? Prichádza jar, a preto tak ako každý rok i teraz je povinnosťou nás všetkých poriadiť priestory okolo obývaných ale aj neobývaných domov, ktoré sú vo vlastníctve občanov. Tak isto je potrebné kosiť na pozemku trávu počas celého vegetačného obdobia, aby sa semená burín nevysievali do okolia. Týmto nielenže skrášlime svoje okolie, ale zabránime tým aj sťažnostiam na našu adresu kvôli zaburiňovaniu okolia. Dovolíme si upozorniť občanov na zákaz vytvárania skládok v blízkosti vodných tokov, a to aj povedľa potôčika v časti Vyšovec. Tiež pripomíname, že je zakázané vypaľovať trávne porasty. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Magický dátum 10. 10. 2010

Čo sa v tento deň udialo v našej obci? celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Milí matičiari!

Udalosti a zmeny u nás doma, vo svete, no hlavne v Matici slovenskej rozvlnili hladinu záujmov ľudí o veci matičné. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Zdravotné okienko

Máte radi pohyb, ale vás všetko bolí a to vás obmedzuje v pohybe a sama sa nedokážete prinútiť hýbať? Tak príďte medzi nás každú stredu do malej sály kultúrneho domu o 18.45 hod., kedy pokračujeme v cvičeniach zameraných proti bolestiam chrbtice a stuhnutosti svalstva. Cvičenia sú pre všetkých občanov zdarma a vedie ich pani Mgr. Mária Rusková.
celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

ZBER ODPADU

Vážení občania,
odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené. Z celkového množstva komunálnych odpadov vzniká najviac odpadu doma u obyvateľov a berie hlavne naše peniaze. Z toho všetkého nám vyplýva, že je veľmi dôležité separovať. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor: