Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

4/2011 AUGUST-OKTÓBER

Správy

„Múdremu neraď, silnému nedvíhaj“

O prostredí, v ktorom žijeme, sa už popísalo a pohovorilo dosť. Slová sa však míňajú účinku, väčšinou sme vo fáze, keď si niečo prečítame, pritakáme alebo nesúhlasne pokrútime hlavou - a nič sa nedeje. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Október - mesiac úcty k starším

Zohrieva boľavé kĺby, pohladí vráskavú tvár, vráti myseľ o pár rokov naspäť. Októbrové slnko dáva pocit naplnenia, oddychu, ale aj únavy, ktorá nasleduje po sparnom lete. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

NAŠA základná umelecká škola

Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Máte trochu voľného času?

Cvičenia sa budú konať každú stredu o 18,45 hod. pod vedením pani Mgr. Márie Ruskovej. Pozor! Oproti minulým rokom nastala zmena. Podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Selciach sa za každé použitie miestnosti musí zaplatiť 1 Euro. Pri prvom cvičení preto cvičenky zaplatia 1 Euro, ďalej podľa dohody a potreby. Na cvičenie je teda potrebné priniesť so sebou 1 Euro, uterák a športovo sa obliecť. Potom už treba mať len chuť hýbať sa a nie nečinne sedieť a lamentovať nad svojím zdravím. Pozývame všetkých - bez obmedzenia vekových kategórií.
Tešíme sa na spoločne prežité večery.
Anna Smatanová, preds. MS SČK celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Milí športoví priatelia.

Krátia sa nám dni, o chvíľku tu máme zimu, preto vám chcem ponúknuť vyplnenie utorňajšieho večera od osemnástej hodiny pekným a bezpečným športom - stolným tenisom. Týmto pozývam do Kultúrneho domu v Selciach dospelých aj deti príjemne si zašportovať.
Vladimír Očenáš celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Poďakovanie...

V nedeľu 18. septembra 2011 o 10.00 hod sa náš príbuzný pán Jozef Mesík napriek vysokému veku rozhodol ísť do Selčianskej doliny, kde tak rád chodieval. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Na poučenie aj na zopakovanie...

Začiatok nového školského roku je už za nami, je tu štvrťročná klasifikácia - o chvíľu budú Vianoce. Žiaci sa učia „až sa im z kečky parí", jedni pre vlastné potešenie, iní pre pokoj v dome. Niektorí sa neučia, a len oni vedia, prečo. Hovorí sa, že človek je tvor zvedavý. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Upozornenia...

4/2011 AUGUST-OKTÓBER celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Snem Matice slovenskej prijal nové stanovy i program...

V úvode zasadnutia pozdravil matičiarov i ostatných prítomných nový predseda Matice slovenskej pán Marian Tkáč. Poukázal na fakty, že Matica, ale aj všetci Slováci, by si mali vo väčšej miere všímať slovenský vidiek a v matičnej práci sa orientovať smerom k Slovákom žijúcim na juhu. Vedúci kancelárie prezidenta pán Milan Čič v úvode príhovoru pozdravil účastníkov snemu aj v mene prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý podporil nové vedenie Matice a odkázal, aby matičiari vedeli vyjadrovať základné hodnoty Matice, ktoré patria k histórii slovenského národa postavené na cyrilometodských princípoch.
celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

HROBOVÉ MIESTA NA MIESTNOM CINTORÍNE V SELCIACH

V roku 2011 sa cintorínsky poplatok vyberá na základe už uzavretých zmlúv z roku 2010. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

... pre chovateľov a milovníkov psov

O psíkoch, psíčkaroch, probléme okolo voľne behajúcich psov sa už popísalo neúrekom. Keďže v našej obci je tento problém stále aktuálny, skúsime sa naň pozrieť opäť. A začneme pekne poporiadku.
celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Stretnutie potomkov po Pavlovi Samuelčíkovi od Kozákov (nar. 1857)

Roky plynú, generácie vymierajú, dobre nám padlo priblížiť našim potomkom, kto boli ich aj naši predkovia. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

Vykurovacia sezóna

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť, hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, nedodržaní lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. Dodržiavaním nasledovných podmienok predídete vznikom požiarov od vykurovacích telies.
celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

DHZ Selce informuje...

Jeseň sa nám ukazuje v plnej kráse, suché slnečné počasie síce nepraje pôde a rastlinám, no turisti si môžu kedykoľvek urobiť výlet do okolitej prírody. Na podnet predsedu DHZ v Selciach sa preto dňa 2. októbra uskutočnil turistický prechod Špania Dolina - Šachtičky - Selčianska dolina. Na tejto krásnej prechádzke jesennou prírodou sa zúčastnilo 39 selčanov. V Čachove pod klenom čakalo všetkých účastníkov malé prekvapenie v podobe špekáčikov pripravených na opekanie. Samozrejme, že každý si mohol poopekať potraviny podľa svojej chuti. Turistov prechádzka prírodou tak nadchla, že už sa chystajú na ďalšiu. Termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase.
celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor: