Obsah

Púť na Velehrad

Typ: ostatné
V sobotu 22. septembra 2012 sa v našom farskom spoločenstve konala púť na Velehrad do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda. I keď počasie bolo chladné a odchod autobusu v skorých ranných hodinách, 50 pútnikov to neodradilo. Chuť navštíviť historicky známe mesto na Morave prekonala aj nástrahy počasia.

Návštevu baziliky sme začali o 10:00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval náš dôstojný pán Gabriel Brendza. Po skončení omše nás pán farár oboznámil s históriou tohto miesta. Napriek tomu, že v exteriéri aj interiéri chrámu prebiehajú rekonštrukčné práce, aby sa dôstojne oslávil jubilejný rok 2013 (1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu), bolo sa aj tak na čo pozerať. Pri hlavnom oltári na ľavej strane sa nachádza súsošie sv. Petra a Pavla, po pravej strane súsošie sv. Cyrila a Metoda. (Toto súsošie je presne také isté ako obraz v našom kostole). Za hlavným oltárom je krypta s uloženými pozostatkami kardinála Tomáša Josefa Špidlíka. V bočnej kaplnke sme si uctili modlitbou a spevom Pannu Máriu. V Kráľovskej kaplnke sme sa pri sarkofágu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana pomodlili za jeho dušu. Arcibiskup Stojan sa zaslúžil o to, aby sa bazilika zveľaďovala a aby veriaci na toto miesto nezabudli. Po krátkej prehliadke interiéru baziliky sme si dali čas aj na prechádzku po nádvorí baziliky a okolí Velehradu.

Cestou späť sme navštívili pútnický chrám sv. Andreja - Svorada a Beňadika a Krížovú cestu na Skalke pri Trenčíne. A keďže neďaleko tohto miesta sa nachádza ešte „veľká" Skalka, kto vládal, mohol si na tomto mieste prezrieť zrúcaniny kláštora benediktínov. A na tomto mieste sme našu farskú púť krátkou prehliadkou a modlitbou „Korunky Božieho milosrdenstva" ukončili.

Ďakujem (a určite nielen ja) za vynikajúce „selčianske tvarožníky" p. Anne Mesíkovej, ktorými sme sa na našej ceste za históriou posilnili a ďakujem aj p. Jozefovi Mesíkovi ml. za bezpečnú dopravu. Najväčšia vďaka však patrí nášmu pánovi farárovi Brendzovi, že bol ochotný sa tejto cesty zúčastniť a nás laikov o histórii a našich vierozvestcoch oboznámiť.

Soňa Strečková


Vytvorené: 6. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:45
Autor: