Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

1/2013 Marec

Správy

Slovenské prarecepty ...

Meteník - je nenáročné a veľmi chutné hlavné jedlo. celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Znovu upozorňujeme

Skolaudovaním verejnej kanalizácie vznikla povinnosť občanom pripojiť sa na verejnú kanalizačnú sieť. O tom, ako sa treba pripojiť na verejnú kanalizáciu vás poinformujú na Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 73 (oproti pumpe). Tlačivo žiadosti o pripojenie sa nachádza aj na obecnom úrade.
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

POZVÁNKA

V priebehu celého dňa na všetkých návštevníkov čakajú ľudoví remeselníci so svojimi výrobkami, kultúrny program, hudba a tanečný parket. Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch a na internetovej stránke obce.
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Pozývame Vás...

...ktoré bude dňa 31. marca o 16.00 hodine vo veľkej sále kultúrneho domu.
Potešíte nás svojou účasťou. Členovia súboru celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Poďakovanie...

1/2013 Marec celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Oznamy...

1/2013 Marec celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Nový rok 2013

Rok 2012 máme za sebou a prišiel čas, aby sme si všetko, čo sme prežili, zhodnotili a uvedomili si, čo bolo dobré a čo dobré nebolo. Myslím si, že by malo všetkým záležať na budúcnosti a zároveň nezabúdať na minulosť.
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Čím sa liečili naši starí rodičia – čo si počas roka nazbierať...

To, čo počas dlhých chladných dní odpočívalo, sa teraz prebúdza k životu s novou silou. Naši predkovia to veľmi dobre vedeli a aj zužitkovávali. Zbierali bylinky na rôzne čaje, no aj na prípravu chutných jedál.
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Zmena zákona o odpadoch...

1/2013 Marec celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Ochrana pred požiarmi...

1/2013 Marec celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

„Medzinárodný rok vodnej spolupráce“

Pamätný deň bol iniciovaný na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. Mottom tohtoročného svetového dňa vody je heslo: „Keď sa spoja kvapky, vznikne rieka, keď sa spoja ľudia, vznikne spolupráca."
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Červený kríž informuje ...

Zhodnotili sme rok 2012
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

25. marec – deň oslobodenia našej obce

Toto znamenie sa vyplnilo aj v 1945. roku, keď koncom marca prišla do našej obce spolu s jarou aj sloboda. Ľudia sa tešili z vyslobodenia spod útlaku fašistických utlačovateľov, no zároveň mysleli na to, čo bolo a čo ich čaká. Mysleli na svojich blízkych, na rodinu, ktorá nebola s nimi a veľakrát o nich nebolo žiadnej zmienky. Ľudia sa tešili, pretože dúfali v blízky úplný koniec hroznej vojny, a zároveň smútili za tými, ktorí sa tohto dňa nedožili.
celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Rímskokatolícka cirkev informuje...

1/2013 Marec celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor:

Zo života školy...

Naša škola, tak ako mnohé základné školy, žije svojim pravidelným životom, ktorý býva každý štvrťrok narušený zvýšenou aktivitou žiakov, ktorej cieľom je vylepšiť si známkové skóre. Aj keď sa dospelým zdá, že školské roky sú ľahké, malí i veľkí žiaci musia vynaložiť nemalé úsilie na získanie nových vedomostí. Napriek školským povinnostiam si naši žiaci nájdu čas aj na mimoškolské aktivity. Zapájajú sa do práce v mnohých záujmových krúžkoch, ktoré sú v našej škole. Nachádzajú tam aktívny oddych a tiež získavajú nové zručnosti a vedomosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2013 | Autor: