Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

3/2013 JÚN

Správy

Vážení spoluobčania...

Nesmierne si vážim ochotu a aktivitu spoluorganizátorov (starostky obce Seliec, zamestnancov OcU, poslancov OcZ a všetkých dobrovoľníkov, hasičov, členiek Červeného kríža) pri organizovaní tejto kultúrnej akcie v našej obci. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Ďakujeme...

Ako na všetkých doterajších ročníkoch, tak aj v túto sobotu sa o zdravie a pohodu návštevníkov starala zdravotná hliadka ČK. Za ich neúnavnú prácu im vyslovujeme svoj obdiv a uznanie. Naše uznanie a vďaka patrí stolným tenistom a hasičom, ktorí nám pomáhali nielen pripraviť priestor pred akciou a v neskorých nočných hodinách upratať po akcii, ale počas celého dňa pomáhali pri udržiavaní čistoty v tejto časti obce a taktiež hliadkovali ako členovia DHZ. Ďakujeme mládencom, ktorí mali dosť nevďačnú úlohu pri usmerňovaní dopravy, ďakujeme občanom, ktorí nezištne pomáhali kde bolo treba, či už dobrou radou alebo konkrétnou pomocou, ktorá bola v tej - ktorej chvíli potrebná. Ďakujeme všetkým súťažiacim, že sa zúčastnili tohto podujatia, pretože bez nich by súťaž vo varení jedál z držiek nebola možná. Poďakovať sa chceme všetkým návštevníkom, že si našli čas a priniesli so sebou dobrú náladu - veď pre nich sa organizovalo toto podujatie. No veľké „ďakujem" si zaslúžia občania bývajúci priamo v centre diania za ich pomoc návštevníkom, keď o ňu požiadali, aj za morálnu a fyzickú podporu akcie aj usporiadateľov.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Poďakovanie...

Mliekárni Kopanice Selce, Mliekárni TAMI Kežmarok, obchod U Plechov, pánovi Tomášovi Holubovi, Milanovi Mesíkovi, pani Simone Karcelovej Strečkovej. Za zákusky ďakuje pani Anne Polónyovej, Anne Strečkovej, Anne Patrášovej, Ľubici Klimentovej, Alžbete Mesíkovej.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Keď pokoj svoj ste našli v starobe...

Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. O to viac nás teší, že práve v našej obci máme spoluobčianku, ktorá sa dožila takéhoto jubilea. A hoci zdravie už neslúži tak ako voľakedy, teší sa zo svojich blízkych a oni sa môžu tešiť spolu s ňou.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Zo života školy...

Devätnásť žiakov 1. až 6.ročníka prednieslo piesne podľa vlastného výberu. Počas prehliadky zneli piesne z rôznych regiónov Slovenska. Porota, ktorú tvorili dve žiačky ZUŠ Brusno v odbore spev Sofia Lóhová, Alica Zorská a pani učiteľka Jana Brozmanová, mala ťažkú prácu, aby spomedzi súťažiacich vybrala tých najlepších. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Spomienka na Antona Emanuela Timka...

Jedným z nich je aj náš rodák, učiteľ, spisovateľ Anton Emanuel Timko. 27. júna sme si pripomenuli 170. výročie jeho narodenia.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Dôchodcovia tohto roku na Plešiach...

Bol to 2. ročník, ktorý organizoval starosta Podkoníc Michal Kukučka. Zima bola dlhá - len pár dní po tom, čo zmizol posledný sneh nás čakala práca v záhrade. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

A znovu problém s voľne sa pohybujúcimi psami ...

...na voľný pohyb psov a sú aj prípady napadnutia psom, hlavne detí, už po niekoľkýkrát upozorňujeme držiteľov psov, že podľa VZN obce Selce č. 4/2008 je voľný pohyb psov po našej obci zakázaný. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Moja a vaša pani učiteľka...

3/2013 JÚN celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Nezabúdajme...

Dôležitý je rok 2013, v ktorom si Slovensko pripomenie 150. výročie Matice slovenskej. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Rok driny a úspechov...

Po školskej práci a povinnostiach sme sa v utorok a štvrtok stretávali na športovo-relaxačnom krúžku. Tam sme si vyvetrali hlavu od školských povinností a urobili niečo aj pre naše zdravie. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

DHZ informuje...

...sme dňa 31. mája - deň pred MDD, organizovali nábor mladých hasičov spojený s ukážkou požiarneho útoku s príjazdom. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Hasičská súťaž okresu Banská Bystrica

Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev, z toho 17mužských, 6ženských, 4dorastenecké a 3družstvá mužov nad 35 rokov. Súťažilo sa v požiarnom útoku na 2 pokusy, v štafete 8x50m a v preborejednotlivcov.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Nepálime kadečo...

V tejto súvislosti vás chceme upozorniť na potrebu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona... celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Poznávame náš región..

Prvý májový týždeň bol pre nás, šiestakov a siedmakov ZŠ v Selciach, iný ako ostatné vyučovacie dni. Vybrali sme sa spolu s pani učiteľkami spoznávať históriu nášho regiónu. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

MS SČK informuje

Spoločným posedením sme ukončili ďalšiu sezónu cvičenia zameraného proti bolesti svalstva a pohybového aparátu. Cvičiť by sme chceli opäť začať v stredu 2. októbra - presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom. Výbor MS SČK ďakuje Obecnému úradu v Selciach za poskytovanie sály a za nákup karimatiek - podložiek potrebných na cvičenie.
celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Hodnotenie stolnotenisového roka 2012 – 2013.

Čo sa týka profesionálneho účinkovania v V.lige, môžeme konštatovať, že bolo úspešné a skončili sme na 2.mieste v zložení ako aj minulý rok (Vlado Očenáš, Ján Trpka, Vlado Barna, Dušan Blaho, Jakub Dušek a Ondro Paulovič). celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Kosíme svoje lúky a záhrady...

3/2013 JÚN celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Zrelý kompost. Beh na dlhú trať, alebo otázka niekoľkých mesiacov?

Vážení spoluobčania, úspešne sme zrealizovali dodávku kompostérov a absolvovali prednášku o správnom kompostovaní. V nasledujúcom článku máte zhrnuté tipy ako mať za pár mesiacov vo vašom kompostéri zrelý kompost celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Nezabudnime, že ...

3/2013 JÚN celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor:

Stretnutie generácií...

Kultúrny program, ktorý sa začne o 9.15 hod. bude pokračovať o 10,30 ekumenickou pobožnosťou. celý text

ostatné | 1. 6. 2013 | Autor: