Menu
Obec Selce
Obec Selce

Nezabudnime, že ...

3/2014 JÚL

Každý z nás sa snaží, aby žil v príjemnom prostredí. Jednému sa to darí viac, inému menej. No ak sa vám nedarí udržať si príjemné prostredie vinou neporiadnosti suseda, vie to poriadne človeka nahnevať. Pripomeňme si teda aspoň pár základných pravidiel korektného spolunažívania.

 

Tým prvým je poriadok na pozemku nielen v obci, no aj v celom katastri (prípadne v celej republike, lebo zákon platí celoplošne).

Na základe §3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a zákona 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP v znení neskorších predpisov vyzývame vlastníkov, nájomcov a správcov pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. Konkrétne: každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

  2. predchádzať výskytu a šíreniu burín,

  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

  4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo podnikateľ) podľa §25 a §26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť finančnú pokutu.

V priebehu roku 2014 budú v letných mesiacoch vykonané kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie §3 zákona vyvodzované dôsledky.

 

Druhým je znovu a znovu problém s voľne sa pohybujúcimi psami. Toto už hádam ani nebudeme nazývať problémom, pretože za tie roky, čo sa píše o voľne sa pohybujúcich psoch v našej obci, sme sa už s predmetnými psíkmi mohli všetci zoznámiť a žiť s nimi v symbióze. Pravdou je však aj to, že „voľné" psíky sa obmieňajú, a teda prichádzajú do obce nové a nové a stále nejaké behajú po obci. Občania sa sťažujú, že ich ruší štekot psov, keď sa psíčkovia prechádzajú pod rúškom noci po uliciach, prípadne, že sa boja popri týchto voľne sa prechádzajúcich domácich miláčikoch ísť večer po práci domov z autobusu. A že týchto „psíkov" sa boja hlavne deti.

Dovoľujeme si opäť upozorniť držiteľov psov, že podľa VZN obce Selce č. 4/2008 je voľný pohyb psov po našej obci zakázaný. To znamená, že sám pes (ani skupina psov bez držiteľa) po obci nesmie behať. § 4 Zákona 282/2002 zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ods.1) hovorí, že „vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť." Teda „psíčkar" je zodpovedný za to, kde sa pes nachádza, aj za to, čo urobí. Tu by bolo dobré si zapamätať aj to, že podľa ods.4 „držiteľ psa a ten, kto psa vedie, povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný." To znamená, že ak pohryzie človeka akýkoľvek pes „bez príčiny", je povinnosťou nahlásiť to obci. Nahlásenie je povinnosťou držiteľa psa, nie povinnosťou pohryzeného.

V neposlednom rade sa nedá nespomenúť aj znečisťovanie verejných priestranstiev. V § 6 ods.1) Zák. 282/2002 Z.z. sa dozvieme, že „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Povedzme si narovinu, že niekto to dodržiava, niekto nie. Opäť je to hlavne problém voľne pustených psov a tiež psov na prechádzke už v extraviláne, ale ešte v tesnej blízkosti obce.

Komisia ochrany verejného poriadku

a komisia životného prostredia

Dátum vloženia: 1. 3. 2014 14:08
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:73
TÝŽDEŇ:430
CELKOM:1319304

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Odpady

 odpady