Selce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazeno 1-30 z 290

Kontajner na zber textilu

Dátum: 24. 9. 2021

Oznamujeme občanom, že pri Základnej škole v Selciach a v parku na námestí boli pristavené kontajnery od spoločnosti HUMANA, ktoré slúžia na zber šatstva a textilu za účelom ich opätovného použitia.

Slovenská pošta oznamuje

Dátum: 22. 9. 2021

Slovenská pošta oznamuje občanom, že Pošta Selce bude do piatku 24. októbra otvorená len do 14. hodiny.

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Dátum: 20. 9. 2021

Zástupca starostu obce Selce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v pondelok 27. septembra 2021 o 16,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu Selce

Jesenný zber odpadu

Dátum: 16. 9. 2021

Obecný úrad v Selciach oznamuje občanom, že od 20. septembra 2021 začíname v našej obci s jesenným zberom odpadu.

Slovenská pošta oznamuje

Dátum: 30. 8. 2021

Zamestnankyňa Slovenskej pošty oznamuje, že od štvrtku 2. septembra 2021 bude v obci odpisovať stav plynomerov. Prosíme občanov, aby umožnili odpis stavu plynomeru sprístupnením plynomerov (odomknutie skriniek a zatvorenie psov).

Výpadky elektriny - stanovisko elektrární

Dátum: 23. 7. 2021

Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vo veci porúch a výpadkov distribúcie elektriny v našej obci, ktoré bolo obci doručené elektronickou poštou dňa 22. júla 2021 ako odpoveď na požiadavku obce.

Pozvánka na športovanie

Dátum: 16. 7. 2021

Od augusta 2021 každý utorok a stredu v čase od 17,00 do 20,00 hod. sú vo veľkej sále Obecného úradu Selce k dispozícii pingpongové stoly aj hráči. Spolu s nimi si môžete prísť zatrénovať, alebo len tak si zahrať.

Upozornenie

Dátum: 7. 7. 2021

Obec Selce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatku za údržbu cintorína týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky ...

Ponuka práce

Dátum: 2. 7. 2021

Hotel Fuggerov dvor príjme na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu pracovnú silu do kuchyne. Bližšie informácie na recepcii hotela, mailom alebo na čísle telefónu 0917 607 607.

Voľby starostu obce Selce

Dátum: 30. 6. 2021

Voľby starostu obce Selce sa budú konať v sobotu 23. októbra 2021.
Na základe zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. Obec Selce zverejňuje - oznamuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Pozor na požiare

Dátum: 21. 6. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 21.06.2021, 12.00 hod do odvolania.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 10. 6. 2021

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hodiny.

Lekáreň Selce je otvorená

Dátum: 3. 6. 2021

Oznamujeme občanom, že od 3. mája 2021 je v našej obci otvorená prevádzka lekárne Selce. Prevádzka lekárne je umiestnená v priestoroch polyfunkčnej budovy na námestí na Partizánskej ulici č. 80, v budove, kde je umiestnená pošta a potraviny Fresh.

IX. ročník celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu

Dátum: 5. 5. 2021

Pri príležitosti Svetového dňa - pohybom ku zdraviu Vám dávame do pozornosti informáciu o realizácii IX. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu, ktorá sa bude konať v termíne od 10. mája do 1. augusta 2021.

OZ AK šport Selce informuje ...

Dátum: 3. 5. 2021

Finančný príspevok projekt modernizácia športovej infraštruktúry SOŠV a MŠ SR na dobudovanie strelnice v Selciach.

Mliekáreň Kopanice Selce oznamuje

Dátum: 30. 4. 2021

Mliekáreň Kopanice Selce ponúka na predaj výrobky z vlastnej ovčej farmy, ktoré si môžete kúpiť v selčianskej mliekarni od pondelku do piatku v čase od 8. do 15. hodiny.

Tlačivo - kompostovanie

Dátum: 27. 4. 2021

V prílohe sa nachádza tlačivo - Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností ..., ktoré je potrebné vyplniť a doručiť na obecný úrad. Tlačivo sa nachádzalo aj v decembrovom Spravodajcovi.

Ponuka práce

Dátum: 19. 4. 2021

Pizzeria Tatiana prijme do pracovného pomeru čašníka - čašníčku na trvalý pracovný pomer od 1. mája 2021. Informácie priamo v pizzérii alebo na t.č. 0915 899 238.

Oznam

Dátum: 27. 2. 2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš pán starosta Ján Kupec z Mlynskej ulice vo veku nedožitých 53 rokov.

Základná umelecká škola ďakuje

Dátum: 18. 2. 2021

ZUŠ Slovenská Ľupča pobočka Selce ďakuje rodičom za spoluprácu pri nahrávaní prvého online koncertu žiakov. Napriek sťaženým podmienkam žiaci napredujú a nevzdávajú sa. Koncert si môžete vypočuť na:
https://www.youtube.com/watch?v=86dCjZ7Un8o&feature=youtu.be

Spolu to zvládneme ...

Dátum: 8. 2. 2021

Prosíme občanov, ktorí sú pozitívni na Covid - 19 a tiež osoby, ktoré sú s nimi v karanténe, aby počas karantény dodržiavali izoláciu, necestovali, neprijímali návštevy a hlavne nevychádzali z domu.

Oznam farského úradu

Dátum: 24. 12. 2020

Farský úrad oznamuje, že na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sú od včera večera zakázané slávenia verejných bohoslužieb. Plánované sväté omše až do odvolania nebudú.
Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné slávenie Vianoc vo vašich domácnostiach.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 21. 12. 2020

viď príloha

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 7. 12. 2020

Starosta obce Selce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v pondelok 22. februára 2021 o 17,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Selciach.

Čerpanie dovolenky pracovníka stavebného úradu

Dátum: 2. 12. 2020

V dňoch od 11. do 31. decembra 2020 bude pracovník spoločného stavebného úradu PhDr. Miroslav Paučo čerpať dovolenku.

Mikuláš príde aj tento rok, ale trošku inak ...

Dátum: 27. 11. 2020

Napriek tomu, že všade okolo nás cítiť obavy z možného ochorenia, Mikuláš príde aj tento rok potešiť deti aj nás všetkých. Deťom privezie mikulášske prekvapenie a dospelým predzvesť Vianoc. Aby Mikuláš mohol odovzdať prekvapenie aj vášmu dieťaťu, je potrebné nahlásiť meno a adresu dieťaťa na číslo telefónu 048/4181223, 048/4181520 alebo e-mailom na adresu ouselce@selce.sk do štvrtku 3. decembra 2020, do dvanástej hodiny.
Upozorňujeme, že mikulášske balíčky budú len pre deti desať a menejročné s adresou trvalého pobytu v Selciach.
Presný čas, kedy bude Mikuláš na ktorej ulici, bude oznámený obecným rozhlasom.

Upozornenie - prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 23. 11. 2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25. novembra 2020 t.j. v stredu v čase od 7,00 do 19,30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
Jedná sa o ulice - Horná, Dolná, Ku strelnici, Školská, Družstevná (všetky orientačné čísla), Selčianska cesta or.číslo 1, 3, 5 a Selčianska cesta or.číslo 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Zber papiera

Dátum: 18. 11. 2020

Zber papiera sa uskutoční v pondelok 23. novembra 2020 podľa harmonogramu.

Pozvánka na zastupiteľstvo - zmena termínu

Dátum: 13. 11. 2020


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Selce je posunuté na 18.11.2020 t.j. streda o 17,00 hod.

Knižnica opäť v prevádzke

Dátum: 11. 11. 2020

Vedúca knižnice v Selciach oznamuje, že od pondelku 16. novembra 2020 sa teší na vašu návštevu, pretože knižnica bude opäť v prevádzke.

Zobrazeno 1-30 z 290