Selce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Projekt spolufinancovaný Európskou úniou - Rozvoj energetických služieb v obci Selce

Obec Selce získala nenávratný finančný príspevok v rámci 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia - Rozvoj energetických služieb v obci Selce

Hlavný cieľ projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov v obci Selce.

Zazmluvnená výška NFP:     6 960,00 EUR

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v obci Selce. Predkladaný projekt v zmysle Operačného programu Kvalita životného prostredia, výzvy číslo OPKZP-PO4-SC441-2019-53, sa v celom rozsahu zameriava na investície súvisiace s hlavnou aktivitou projektu: C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti, ktoré môžu prispieť k významným energetickým i finančným úsporám pri prevádzke verejných budov v obci Selce. Realizáciou aktivít projektu dôjde k vypracovaniu účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti verejných budov v obci Selce.

Operačný program Kvalita ŽP

EAzverejnenie.pdf (3.57 MB)

Energetický audit  budovy :

Základná škola Selce EA - ZŠ - Selce 2021 v. 1.03.pdf (3.6 MB)

základná škola

ZŠ.jpg (18.51 kB)   ZŠ1.jpg (6.77 kB)

Zdravotné stredisko Selce EA - Zdravotné stredisko - Selce 2022 v. 1.03.pdf (3.1 MB)

zdravotné stredisko

ZS.jpg (11.39 kB)  ZS1.jpg (18.44 kB)

Ubytovňa EA - Ubytovňa - Selce 2022 v. 1.03.pdf (3.57 MB) 

ubytovňa

U.jpg (15.25 kB)  U1.jpg (15.25 kB)

Materská škola Selce EA - Materská škola - Selce 2021 v. 1.04.pdf (3.83 MB) 

materská škola

MŠ.jpg (24.59 kB)  MŠ1.jpg (16.06 kB)

Telocvičňa EA - Telocvičňa - Selce 2021 v. 1.04.pdf (4.78 MB)

telocvičňa

T.jpg (16.11 kB)  T1.jpg (10.06 kB)

Školská jedáleň EA - Školská jedáleň - Selce 2021 v. 1.02.pdf (1.98 MB)

školská jedáleň

ŠJ.jpg (16.26 kB)  ŠJ1.jpg (8.95 kB)

Kultúrny dom a obecný úrad EA - KD s OU - Selce 2021 v. 1.04.pdf (2.3 MB) 

obecný úrad

OU.jpg (17.49 kB)  OU1.jpg (10.1 kB)

Dom smútku EA - Dom smutku - Selce 2021 v. 1.02.pdf (1.85 MB) 

dom smútku

DS.jpg (22.6 kB)  DS1.jpg (12.59 kB)

EA.pdf (19.54 MB)

 

Zodpovedá: Mgr. Katarína Mesíková