Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2017

nájom VS KD Selce - kar

2/2017

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Daniela Lačná

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce

zmluva

6 500,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

09.02.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zmluva

0,00 EUR

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.01.2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie

0,00 EUR

SWAN plus , a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 4

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.01.2017

zmluva

zmluva

500,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Śportcentrum, s.r.o

27.01.2017

nájom pozemku

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Branislav Patráš

26.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2017

65,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Lukáš Strečok

18.01.2017

zmluva o dielo

Zmluva o dielo číslo : 2017002

950,00 EUR

Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.01.2017

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

05.01.2017

zmluva o dielo

zmluva o dielo

15 420,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.01.2017

Dohoda č. 07/§50j/NS2016

Dohoda č. 07/§50j/NS2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.12.2016

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

zmluva

92,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

07.12.2016

nájomná zmluva

92016

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Štadlerová Anna

06.12.2016

zmluva o dielo

zmluva

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.11.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2016

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Katarína Mesíková

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

69,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

46,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1 426,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový lyžiarsky klub Selce

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

115,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

23,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

16.11.2016

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

0,00 EUR

Roľnícke družstvo Mlynská 42 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

08.11.2016

nájom Hrobového miesta

2016028

4,98 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

František Šiffer, Mgr.

08.11.2016

nájomná zmluva HM

2016027

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ivanič Pavol, Ing.

19.10.2016

zmluva o združenej dodávke energie

9100319922

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016026

2016026

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Rusko Pavel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: