Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2016

Zmluva

zmluva

350,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

06.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce

Zmluva

1 000,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

27.04.2016

Práva výkonných umelcov a výrobcov audiovizuálnych záznamov

1611731

0,00 EUR

SLOVGRAM Jakubovo Nám. 14 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

2 484,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový lyžiarsky klub Selce

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

3 174,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

92,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

46,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

25.04.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016/010

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Murgašová Gabriela

25.04.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016/008

4,98 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mesíková Božena

25.04.2016

ZMLUVA č. SZH0707201502

SZH0707201502

0,00 EUR

ENVI - PAK a.s, Galvaniho 7/B, BRATISLAVA

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

22.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2016

35,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Združenie urbariátu a pasienkového spoločenstva Selce

14.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2016

35,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Roľnícke družstvo Selce Mlynská 42 Selce

06.04.2016

obec selce

Zmluva

5 490,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

30.03.2016

Sekčná brána pre DHZ

2/2016

3 151,94 EUR

Pollus-Plus ,s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.03.2016

Zmluva č. SZH0707201502

0,00 €

ENVI - PAK a.s, Galvaniho 7/B, BRATISLAVA

Obec Selce

16.03.2016

160357

240,00 €

CBS spol. s.r.o, Kynceľová 54 97401 Kynceľová

Obec Selce

16.03.2016

76211

700,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce

07.03.2016

4870259

208,32 €

Orange Slovensko , a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava

Obec Selce

11.02.2016

2015006

696,72 €

BRICK, spol. s. r.o, ul. 29.august 34 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

11.02.2016

ZMLUVA O DIELO č. O/49/2016

0,00 €

METAL SERVIS Recycling s. r. o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Obec Selce

11.02.2016

4/2016

50,00 €

Obec Selce

Obec Selce

08.02.2016

Zmluva

0,00 €

SWAN plus , a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 4

Obec Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: