Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.04.2018

aurtitorska činnosť

zmluva

Neuvedené

Ing.Cibulová Daniela, Riečka 97401 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

zmluva

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2018

zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.04.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo

90,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.04.2018

Nájom KD Veľká sála

1/2018

35,00 EUR

Združenie urbariátu a pasienkového spoločenstva Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.03.2018

Dohoda č. 03/2018/15

Dohoda

8 000,00 EUR osemtisíc

LESY SR š.p. Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 148217

Zmluva

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.03.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva

190,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.03.2018

Kúpna zmluva

Zmluva

290,00 EUR Dvestodeväťdeiateur

Jozef Mesík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

09.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto eur

Futbalový športový klub Sídlo: Športová 2, 976 11 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

08.03.2018

zmluva o dielo

zmluva

30,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

58,00 EUR

K-CENTRUM, s. r. o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

290,00 EUR

Súkromné centrum voľného času

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

1 740,00 EUR

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

174,00 EUR

Základná škola , Trieda SNP 20

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finanč

Zmluva

2 436,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

116,00 EUR

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva

290,00 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

08.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

65,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 15.12.2017

Zmluva- Dodatok

Neuvedené

Robert Marček, Ing. rod. Marček

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.01.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva

35,00 EUR

Robert Marček, Ing. rod. Marček

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

65,00 EUR

Lukáš Strečok

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

22.01.2018

Zmluva o spolupráci 204/2018

Zmluva

Neuvedené

Človečina , občianske združenie , Panenská 13 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

04.01.2018

zmluva o platení časti úhrady za opatrovateľskú službu

zmluva o platení časti úhrady za opatrovateľskú sl

Neuvedené

Jozef Augustín

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

28.12.2017

Mandátna zmluva

Zmluva

380,00 EUR

JUDr. Tatiana Čarská, advokátka

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: