Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.12.2015

91508953

Knihy do obecnej knižnice

60,64 €

Ascalon Media House, s.r.o Turčianska 16 82109 Bratislava

Obec Selce

18.12.2015

3112015

Doprava a práce hydraulickou rukou - vianočný stromček

63,72 €

GT Real, s.r.o Partizánska ulica 45 97611 Selce

Obec Selce

18.12.2015

1501001952

Výroba redakčného systému Premium verzia licenčný poplatok

1 834,80 €

Galileo Corporation s.r.o, Boženy Nemcovej 81104 Bratislava

Obec Selce

18.12.2015

3131153431

Iné biologicky nerozložiteľné odpady cintorín

129,95 €

Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín

Obec Selce

18.12.2015

201516

Preprava osôb Selce - Komjatice dna 07.12.2015

396,00 €

Miroslav Molnár, Nemce - Lúčna 10 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

18.12.2015

20150082

Práca hydraulickou plošinou - vianočná výzdoba

203,28 €

Igor Dovčiak, Javornícka 10 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

18.12.2015

7780043854

Telefón 4181223

46,67 €

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava

Obec Selce

18.12.2015

1780029441

Telefon 4181235

41,77 €

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava

Obec Selce

18.12.2015

251282401

Vodné, stočné Selčianska cesta Selce

813,86 €

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Partizánska cesta 5 97401 Ban.Bystrica

Obec Selce

18.12.2015

251282225

Vodné, stočné Partizánska ul. Selce

160,60 €

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Partizánska cesta 5 97401 Ban.Bystrica

Obec Selce

18.12.2015

251281816

Vodné,stočné Školská 4 Selce

5,45 €

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Partizánska cesta 5 97401B.Bystrica

Obec Selce

18.12.2015

155011633

Poplatok za komunálny a separovaný odpad 11/2015

2 795,63 €

Waste transport, a.s. Kukuričná 8 831 03 Bratislava

Obec Selce

18.12.2015

4151747

Poplatok za seminár - ekonómka

62,00 €

EDOS-PEM s.r.o , Termatínska 4 851 05 Bratislava

Obec Selce

08.12.2015

2015192

Vysokozdvižná montážna plošina - vianočné stromčeky

94,20 €

Štefan Francisty , Majerská cesta 69 97405 Banská Bystrica

Obec Selce

08.12.2015

3053541993

Stravný lístok 12/2015

793,80 €

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o, Kálov 356 01001 Žilina

Obec Selce

08.12.2015

20150122

Výroba oceľovej konštrukcie na hadice a montáž DHZ Selce

744,00 €

Ján Šovčík, Partizánska 132 97611 Selce

Obec Selce

08.12.2015

20150372

Betón C- stavba "Blatný potok Selce "

208,80 €

Kabe, s.r.o, Mičinská cesta 78 974 01 Banská Bystrica

Obec Selce

08.12.2015

5325483360

Poplatok za mobilné telefóny

201,23 €

Orange Slovensko , a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava

Obec Selce

08.12.2015

20150856

Diáre denné, kalendáre, novoročné pozdravy

266,00 €

LIM PO , s.r.o , Jesenná 1 080 05 Prešov

Obec Selce

08.12.2015

20150022

Polohopisné a výškopisné zameranie areálu materskej školy Selce

250,00 €

Ing.Ondrej Pavlovič, Potočná 36 97611 Selce

Obec Selce

08.12.2015

20150022

Polohopisné a výškopisné zameranie areálu starej základnej školy Selce

250,00 €

Ing.Ondrej Pavlovič, Potočná 36 97611 Selce

Obec Selce

08.12.2015

91507334

Kniha do knižnici - Temný úsvit

11,12 €

Ascalon Media House, s.r.o Turčianska 16 82109 Bratislava

Obec Selce

08.12.2015

1500292

Vývoz kontajnera cintorín Selce

65,28 €

Miroslav Kliment, Poľovnícka 33 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

08.12.2015

1500300

Vývoz kontajnera cintorín Selce

65,28 €

Miroslav Kliment, Poľovnícka 33 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

08.12.2015

15164

Tlač Spravodajcu č, 5

472,75 €

TRIAN, spol. s.r.o, Kapitulská 12 97401 Banská Bystrica

Obec Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: