Selce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jednorazová inflačná pomoc

ÚPSVaR poskytujú do 31.7.2023 jednorazovú inflačnú pomoc v sume 100 € pre nízkopríjmové domácnosti. Jednorazovú dotáciu dostanú žiadatelia / domácnosti, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške 1,81 násobku životného minima ...

... (jednotlivec 424,30 €, dvojica 720,29 €.) Jednorazovú dotáciu dostane domácnosť za predpokladu, že jej v roku 2022 nebola poskytnutá žiadna z foriem inflačnej pomoci. Ak patríte do tejto skupiny, požiadajate príslušný úrad o jej poskytnutie. Žiadosť sa nachádza na webovom sídle ústredia ÚPSVaR a tiež na príslušnom Úrade práce, referáte prvého kontaktu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok.

Dátum vloženia: 13. 7. 2023 14:17
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2023 14:36