Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Výsledky volieb na starostu obce

Zapísaných voličov do zoznamu bolo 1786.
Odvolilo 886 voličov čo je 49,61 %,
počet platných hlasov 867,
počet neplatných hlasov 19.

celý text

ostatné | 23. 10. 2021 | Autor:

Voľba do prenosnej volebnej schránky

Oznamujeme občanom, ktorí sa chcú v sobotu 23. októbra zúčastniť volieb na starostu obce Selce, no zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o voľbu v domácom prostredí. celý text

ostatné | 19. 10. 2021 | Autor:

Kontajner na železný šrot

Pred obecným úradom je zložený kontajner na železný šrot. Prosím, nedávajte do kontajnera iný odpad, len železný šrot. celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor:

Večer svetlonosov

Aj tento rok Vás pozývame na tradičnú obecnú súťaž vo vyrezávaní tekvíc - Večer svetlonosov. Svetlonosov môžete priniesť v nedeľu 17. októbra od 16. hod. na Brázdovie záhradu.Vyhodnotenie súťaže bude o 17:30 hod.
celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor:

Európsky olympijský festival mládeže 2022

V termíne 24. – 30. júla 2022 sa uskutoční veľké multišportové podujatie - letný Olympijský festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici, ktorý bude športovým sviatkom pre mladých ľudí od 14 do 18 rokov. celý text

ostatné | 11. 10. 2021 | Autor:

MUDr. Valašťanová oznamuje

Detská lekárka MUDr. Valašťanová oznamuje rodičom detí, že v piatok 8. októbra bude ordinovať len v dopoludňajších hodinách v ambulancii v Sásovej. Popoludní pani doktorka ordinovať nebude. celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor:

Pozvánka na futbal

Futbalový klub Selce pozýva svojich priaznivcov na zápas Selce – Ladomerská Vieska, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. októbra o pol tretej na futbalovom ihrisku v Selciach. Príďte povzbudiť našich futbalistov a k vstupnému dostanete držkový guláš, ktorý pre vás uvaria selčianski chlapi. celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor:

Kontajner na zber textilu

Oznamujeme občanom, že pri Základnej škole v Selciach a v parku na námestí boli pristavené kontajnery od spoločnosti HUMANA, ktoré slúžia na zber šatstva a textilu za účelom ich opätovného použitia. celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Zástupca starostu obce Selce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v pondelok 27. septembra 2021 o 16,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu Selce celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor:

Slovenská pošta oznamuje

Zamestnankyňa Slovenskej pošty oznamuje, že od štvrtku 2. septembra 2021 bude v obci odpisovať stav plynomerov. Prosíme občanov, aby umožnili odpis stavu plynomeru sprístupnením plynomerov (odomknutie skriniek a zatvorenie psov). celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor:

Výpadky elektriny - stanovisko elektrární

Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vo veci porúch a výpadkov distribúcie elektriny v našej obci, ktoré bolo obci doručené elektronickou poštou dňa 22. júla 2021 ako odpoveď na požiadavku obce. celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

Pozvánka na športovanie

Od augusta 2021 každý utorok a stredu v čase od 17,00 do 20,00 hod. sú vo veľkej sále Obecného úradu Selce k dispozícii pingpongové stoly aj hráči. Spolu s nimi si môžete prísť zatrénovať, alebo len tak si zahrať. celý text

ostatné | 16. 7. 2021 | Autor:

Upozornenie

Obec Selce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatku za údržbu cintorína týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky ... celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:

Ponuka práce

Hotel Fuggerov dvor príjme na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu pracovnú silu do kuchyne. Bližšie informácie na recepcii hotela, mailom alebo na čísle telefónu 0917 607 607. celý text

ostatné | 2. 7. 2021 | Autor:

Pozor na požiare

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 21.06.2021, 12.00 hod do odvolania.
celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hodiny. celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

Lekáreň Selce je otvorená

Oznamujeme občanom, že od 3. mája 2021 je v našej obci otvorená prevádzka lekárne Selce. Prevádzka lekárne je umiestnená v priestoroch polyfunkčnej budovy na námestí na Partizánskej ulici č. 80, v budove, kde je umiestnená pošta a potraviny Fresh. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor:

IX. ročník celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu

Pri príležitosti Svetového dňa - pohybom ku zdraviu Vám dávame do pozornosti informáciu o realizácii IX. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu, ktorá sa bude konať v termíne od 10. mája do 1. augusta 2021. celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

OZ AK šport Selce informuje ...

Finančný príspevok projekt modernizácia športovej infraštruktúry SOŠV a MŠ SR na dobudovanie strelnice v Selciach. celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor:

Mliekáreň Kopanice Selce oznamuje

Mliekáreň Kopanice Selce ponúka na predaj výrobky z vlastnej ovčej farmy, ktoré si môžete kúpiť v selčianskej mliekarni od pondelku do piatku v čase od 8. do 15. hodiny. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

Tlačivo - kompostovanie

V prílohe sa nachádza tlačivo - Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností ..., ktoré je potrebné vyplniť a doručiť na obecný úrad. Tlačivo sa nachádzalo aj v decembrovom Spravodajcovi. celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor:

Ponuka práce

Pizzeria Tatiana prijme do pracovného pomeru čašníka - čašníčku na trvalý pracovný pomer od 1. mája 2021. Informácie priamo v pizzérii alebo na t.č. 0915 899 238. celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor:

Oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš pán starosta Ján Kupec z Mlynskej ulice vo veku nedožitých 53 rokov. celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor:

Základná umelecká škola ďakuje

ZUŠ Slovenská Ľupča pobočka Selce ďakuje rodičom za spoluprácu pri nahrávaní prvého online koncertu žiakov. Napriek sťaženým podmienkam žiaci napredujú a nevzdávajú sa. Koncert si môžete vypočuť na:
https://www.youtube.com/watch?v=86dCjZ7Un8o&feature=youtu.be celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Spolu to zvládneme ...

Prosíme občanov, ktorí sú pozitívni na Covid - 19 a tiež osoby, ktoré sú s nimi v karanténe, aby počas karantény dodržiavali izoláciu, necestovali, neprijímali návštevy a hlavne nevychádzali z domu. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Oznam farského úradu

Farský úrad oznamuje, že na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sú od včera večera zakázané slávenia verejných bohoslužieb. Plánované sväté omše až do odvolania nebudú.
Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné slávenie Vianoc vo vašich domácnostiach. celý text

ostatné | 24. 12. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

viď príloha celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Selce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v pondelok 22. februára 2021 o 17,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Selciach.
celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor:

Čerpanie dovolenky pracovníka stavebného úradu

V dňoch od 11. do 31. decembra 2020 bude pracovník spoločného stavebného úradu PhDr. Miroslav Paučo čerpať dovolenku. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor:

Mikuláš príde aj tento rok, ale trošku inak ...

Napriek tomu, že všade okolo nás cítiť obavy z možného ochorenia, Mikuláš príde aj tento rok potešiť deti aj nás všetkých. Deťom privezie mikulášske prekvapenie a dospelým predzvesť Vianoc. Aby Mikuláš mohol odovzdať prekvapenie aj vášmu dieťaťu, je potrebné nahlásiť meno a adresu dieťaťa na číslo telefónu 048/4181223, 048/4181520 alebo e-mailom na adresu ouselce@selce.sk do štvrtku 3. decembra 2020, do dvanástej hodiny.
Upozorňujeme, že mikulášske balíčky budú len pre deti desať a menejročné s adresou trvalého pobytu v Selciach.
Presný čas, kedy bude Mikuláš na ktorej ulici, bude oznámený obecným rozhlasom. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 10
posledná