Selce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Základná škola informuje

Základná škola v Selciach príjme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka s nástupom od 2.9. 2022, učiteľa pre 1. stupeň ZŠ s nástupom od 2.5. 2022 a od 2.5.2022 aj vychovávateľku školského klubu detí.

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme:

- učiteľa anglického jazyka, s nástupom od 2.9. 2022

- učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 2.5. 2022

- vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 2.5. 2022

Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie.

Vyžaduje sa:

- kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka

- serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť

Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy – Základná škola, Školská 4, 976 11 SELCE, alebo na email školy  riaditel.zsselce@gmail.com,  do 15.3. 2022.

Dátum vloženia: 18. 3. 2022 14:57
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 11:10
Autor: