Selce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Združenie urbariátu Selce - oznam

Združenie urbariátu Selce žiada svojich podielnikov, ktorí si ešte nenahlásili číslo účtu, aby tak urobili v termíne do 21. augusta 2022. Na doteraz doručené účty boli už podiely zaslané.

Na lístok, ktorý môžete odovzdať na Obecnom úrade Selce (do krabičky v dolnej kancelárii), alebo do poštovej schránky Veroniky Juhásovej umiestnenej na bráne rodinného domu Selčianska cesta 147 (oproti kultúrnemu domu) musí byť uvedené Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a číslo účtu v tvare IBAN.

V prípade nedoručenia čísla účtu sa podiely nad 10,- €  budú zasielať poštovnou poukážkou - z podielu bude stiahnuté poštovné. Podiely do 10,- € budú vyplácané v hotovosti, termín bude oznámený miestnym rozhlasom.

Dátum vloženia: 12. 8. 2022 10:16
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2022 10:19