Selce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Poslanci OZ

Ing. Marta Strečková                                                  Ing. Strečková

poslankyňa, členka komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra, predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie, členka finančnej komisie

Poslanecký obvod - Dolná ulica, Ku strelnici, Družstevná ulica, Školská ulica, Selčianska cesta od č. 1 - č. 17

  •  

Mgr. Peter Sivčák                                                     Mgr. Sivčák

poslanec, člen komisie na ochranu verejného záujmu, člen komisie výstavby, životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva , predseda komisie na ochranu verejného poriadku

Poslanecký obvod - Mlynská ulica od č. 2 - č. 22, Poľná ulica, Partizánska ulica od č. 1 – 123


Mgr. Jaroslava Lauková

Mgr. Jaroslava Lauková

poslankyňa, zástupkyňa starostu obce, predsedníčka finančnej komisie, členka obecnej rady, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu, členka komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra

Poslanecký obvod - Potočná ulica, Nemčianska ulica, Mlynská ulica od č. 24 - 40, Mlynská ulica od č. 1 – 59

  •  

Marianna Miklosova

Lucia Rudnická

poslankyňa, predsedkyňa kultúrno-športovo-školskej komisie, členka komisie na ochranu verejného záujmu

Poslanecký obvod - Nová ulica, Športová ulica, Partizánska ulica od č. 120 - č. 182, Partizánska ulica od  č. 125 - č. 171

  • Mobil: 0907 299 853

Juraj Kamenský

Juraj Kamenský

poslanec, člen obecnej rady, predseda komisie výstavby, životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva, člen komisie na ochranu verejného záujmu

Poslanecký obvod - Vyšovec, Partizánska ulica od č. 2 - č. 118

  •  

Eva PatrášováMarta Klačanová

poslankyňa, členka kultúrno-športovo-školskej komisie

Poslanecký obvod - Horná ulica, Selčianska cesta od č. 4 - č. 46, Selčianska cesta  od č. 19 - č. 157

  • Mobil: 0905 419 304
  • Email: marta.klacanova@gmail.com
  •  

Ing. Jana MesíkováJán Kupec

poslanec, predseda komisie na prešetrenie sťažností na hlavného kontrolóra, člen komisie na ochranu verejného poriadku, člen obecnej rady

Poslanecký obvod - Selčianska cesta od č. 48 - č. 136, Husádok

  • Mobil: 0908 429 022
  • Email: ktwagro@gmail.com
  •