Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zastupiteľstvo

Typ: ostatné
Starosta obce Selce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v stredu 26. júla 2017 o 17,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Selciach

Starosta obce Selce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Selce, ktoré sa bude konať v stredu 26.  júla2017 o 17,00 hod. v malej sále Kultúrneho domu Selce

 

Návrh programu:

1.        Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva obce Selce.

Predkladá  - p. Ján Kupec, starosta obce

 

2.        Schválenie overovateľa zápisnice a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

      a uznesení.

      Predkladá  - p. Ján Kupec, starosta obce

   

3.        Predloženie návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Selce.

       Predkladá  - p. Ján Kupec, starosta obce

     

4.        Úprava rozpočtu

Predkladá – p. Marta Jančíková, ekonómka obce

 

5.    Záver

                       

                                                                                       

Prizvaní: Ing. Miroslav Hýbl – hlavný kontrolór obce

                 Mgr. Jana Mesíková  – zamestnankyňa obce

                 Mgr. Renáta Mesíková  – zamestnankyňa obce

                 Marta Jančíková – zamestnankyňa obce


Vytvorené: 21. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 7. 2017 09:50
Autor: