Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá pre občanov

(vyberte si kategóriu)

Daň za ubytovanie Stiahnuté: 146x | 14.08.2017

Evidenčná karta psa Stiahnuté: 234x | 14.08.2017

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 115x | 31.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 247x | 14.08.2017

Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 244x | 12.07.2016

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 113x | 14.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 314x | 14.08.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO Stiahnuté: 117x | 31.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO, FO-podnikateľ Stiahnuté: 215x | 31.07.2017

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obce Stiahnuté: 117x | 31.07.2017

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 134x | 31.07.2017

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 137x | 31.07.2017

Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu Stiahnuté: 121x | 31.07.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 60x | 30.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného orientačného čísla Stiahnuté: 234x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 311x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 286x | 04.08.2016

Stránka

  • 1