Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá pre občanov

(vyberte si kategóriu)

Daň za ubytovanie Stiahnuté: 866x | 14.08.2017

Evidenčná karta psa Stiahnuté: 582x | 14.08.2017

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 343x | 31.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 627x | 14.08.2017

Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 548x | 12.07.2016

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 389x | 14.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 804x | 14.08.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO Stiahnuté: 406x | 31.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO, FO-podnikateľ Stiahnuté: 511x | 31.07.2017

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obce Stiahnuté: 378x | 31.07.2017

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 521x | 31.07.2017

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 556x | 31.07.2017

Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu Stiahnuté: 543x | 31.07.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 425x | 30.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného orientačného čísla Stiahnuté: 532x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 871x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 676x | 04.08.2016

Stránka

  • 1