Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá pre občanov

(vyberte si kategóriu)

Daň za ubytovanie Stiahnuté: 212x | 14.08.2017

Evidenčná karta psa Stiahnuté: 289x | 14.08.2017

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 145x | 31.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 293x | 14.08.2017

Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 293x | 12.07.2016

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 147x | 14.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 378x | 14.08.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO Stiahnuté: 153x | 31.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO, FO-podnikateľ Stiahnuté: 250x | 31.07.2017

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obce Stiahnuté: 152x | 31.07.2017

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 177x | 31.07.2017

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa Stiahnuté: 187x | 31.07.2017

Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu Stiahnuté: 171x | 31.07.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 106x | 30.05.2018

Žiadosť o určenie súpisného orientačného čísla Stiahnuté: 265x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 371x | 14.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 339x | 04.08.2016

Stránka

  • 1