Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Andrej Caban

* 07.12.1813 Selce
† 02.05.1860 Komjatice
katolícky kňaz, národovec

 

Andrej CabanNarodil sa 7. 12. 1813 v Selciach. Študoval v Banskej Bystrici, Leviciach, Ostrihome, Trnave a v roku 1837 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán a farár v Komjaticiach. Bol prívržencom štúrovského hnutia člen výboru Tatrína. Podporoval slovenské národné inštitúcie, zúčastnil sa príprav založenia Matice slovenskej i gymnázia v Banskej Bystrici, ktorému venoval 600 zlatých. Prispieval do časopisu "Cyril a Method" a prispieval aj do zbierky ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Veľké úsilie venoval otázke vzdelávania slovenskej mládeže. Jeho pričinením všetky komjatické deti navštevovali školu, ktorú zriadil vlastným nákladom. Bol vzorom kňazom a učiteľom tamojšieho okolia. Zomrel predčasne 2. mája 1860 a pochovaný jev Komjaticiach.

V Selciach má pamätník v areáli kostola a pamätnú tabuľu na rodnom dome.

 

Andrej CabanAndrej CabanAndrej CabanAndrej Caban