Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

5/2011 NOVEMBER-DECEMBER

Správy

Vianoce, vianočné darčeky, vianočný čas

Tešíme sa na ne, na Vianoce s príchuťou vanilky a dobrého jedla, na sviatočné dni s nádychom nostalgie a pokoja, na čas stvorený pre spoločenstvo so svojimi blízkymi. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Upozornenia

Uvedené potvrdenia treba predložiť na obecný úrad do 31. 1. 2012. Po tomto termíne už nie je možné uplatniť u takého občana zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Chybný krok mi zmenil život

Blíži sa koniec roka - čas, keď každý začína bilancovať úspechy alebo neúspechy odchádzajúceho roka a pripomenie si dobré i zlé dni, ktoré v tomto roku zažil . celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Na poučenie aj na zopakovanie...

Ďalší zo série našich príbehov nielen pre školákov sa začal odohrávať v druhej polovici 15. storočia v Taliansku a aj keď život nášho „hrdinu" skončil začiatkom 16. storočia v renesančnom Francúzsku, jeho meno poznáme hádam všetci.
celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Milí Matičiari

Prichádza obdobie duchovnej prípravy na Vianoce v očakávaní príchodu Božieho syna. Sú to dni plné svetla, ktoré sľubujú pohodu a pokoj, vzájomnú úctu človeka k človeku. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Vianočné trhy a Mikuláš 2011

Chlapi stavali stánky, kontrolovali, či je všetko v poriadku so stromčekom aj svietidlami, ženy riadili stoly a priestranstvo na námestí. Všetci sa snažili, aby bolo všetko pripravené na otvorenie vianočných trhov a príchod Mikuláša. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Viac vzdelania, potešenia, úsmevu i poučenia prináša dobrá a kvalitná kniha

Pochvala za návštevy a výpožičky patrí pedagógom a žiakom základnej školy, ktorí sa zúčastňujú mnohých besied a výstaviek, na ktorých si zopakovali a rozšírili vedomosti, oboznámili sa s novinkami, novými autormi, umeleckým slovom i radami do života od našich autorov. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Stretnutie s rozprávkou

Žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ v Selciach zažili vo štvrtok 20. októbra nezvyčajný deň. Najskôr piataci absolvovali netradičnú hodinu literárnej výchovy v Miestnej ľudovej knižnici v Selciach. Vedúca knižnice Mgr. Emília Patrášová ich uviedla do krajiny rozprávok. Na rôznych typoch rozprávok si žiaci zaujímavou formou upevnili učivo z literatúry. Príbeh rozprávkových hrdinov z prostredia obyčajných ľudí, ktorý im pani knihovníčka prečítala na záver, počúvali deti so zatajeným dychom. Dúfame, že mnohé z týchto detí určite siahnu po knihe aj v budúcnosti.
celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Stretnutie starostky obce s jubilantmi ...

Aj týmto spôsobom si chcela uctiť ich prínos pre našu obec a pre svoje rodiny. Kultúrny program pre jubilantov predviedli deti základnej školy pod pedagogickým dozorom pani učiteľky Kapustovej. Najstaršou účastníčkou slávnosti bola 95 - ročná pani učiteľka Jolana Raffayová, na ktorú si iste v dobrom spomínajú nielen „jej žiaci", ale hádam všetci Selčania. S krásnym jubileom 90 rokov sa môže v roku 2011 pochváliť pani Alžbeta Blašková a pani Anna Zaušková. Všetkých prekvapila svojím vystúpením práve pani Blašková z Partizánskej ulice, keď prítomným predniesla celú báseň Turčin Poničan a ako aj prídavok - báseň Valibuk. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

MS SČK Selce informuje ...

Nastáva čas najchladnejších mesiacov roka, čas zimných radovánok ale i predvianočného zhonu - upratovania, nákupov, zháňania darčekov, varenia a pečenia. Čas radosti, pokoja a šťastia. Čas hodnotenia sľubov a predsavzatí. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Poďakovanie

O tom, čo sa v obci bude diať, sa mali možnosť občania dozvedieť aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Brigády sa zúčastnilo 7 občanov a to p. Peter Zauška, p. Ján Dobrík ml., p. Gustáv Oravec, p. Vladimír Cheban, p. Oľga Chebanová, p. Stanislav Mesík a poslanec OcZ p. Mgr. Michal Rusko. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Kríž na rázcestí

Čo si pamätám, hoc´ roky prešli, stojí tu stále. Kríž na rázcestí vypočul mnohé radosti a ľudské žiale. Pútnik mlčky skloní hlavu, prežehná sa, položí kvety, iný nevrlo pridá do kroku i zlostné slovo z úst mu letí. A že na rázcestí stojí, prejde okolo každý. Čo si pamätám, stojí tam kríž a stál tam odvždy. Dva chodníky od neho vedú - každý inam. Širší sa zvažuje nadol, úzky sa nahor vzpína.
celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Informácia o čase konania sv. omší a pobožností počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole

Vianoce v Rímskokatolíckom kostole celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Vianoce v spomienkach

Najkrajšie obdobie pre nás deti bolo čakanie na Vianoce. Začínali sa čakaním na Mikuláša. U Žitkov sa schádzala mládež od Nelov, Žitkov, Kukučkov a robili si masky Mikulášov a čertov. V predvečer Mikuláša chodili strašiť celé tlupy. celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor:

Pokoj a lásku vinšujem vám ..

Vtieravé reklamy, väčší zhon za darčekmi rozžiarujúcimi detské oči plné očakávania i za tými, ktoré potešia nás dospelých. I takáto príprava k Vianociam samozrejme patrí. No priznajme sa všetci, že je druhoradá.
celý text

ostatné | 1. 11. 2011 | Autor: