Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

4/2012 AUGUST-SEPTEMBER

Správy

Upozornenie...

Prosíme občanov, ktorí zistia, že nesvieti verejné osvetlenie na ich ulici, aby toto nahlásili na obecný úrad. Bez tejto vašej pomoci sa mnohokrát zbytočne odďaľuje vyriešenie tohto problému. Za pochopenie ďakujú pracovníci obecného úradu.
celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Letný koláč

Letný koláč celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Púť na Velehrad

V sobotu 22. septembra 2012 sa v našom farskom spoločenstve konala púť na Velehrad do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda. I keď počasie bolo chladné a odchod autobusu v skorých ranných hodinách, 50 pútnikov to neodradilo. Chuť navštíviť historicky známe mesto na Morave prekonala aj nástrahy počasia.
celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Znovu tu máme školský rok

Milí školáci, iste mi dáte za pravdu, že na internete nájdete takmer všetko - aj to, ako sa správne učiť. Zopár rád je tu, stačí len chcieť...
celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Našim starkým...

Vážení občania!
V mene všetkých občanov vám úprimne ďakujeme za vaše celoživotné dielo. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku naplnené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Spomíname

Skončil sa mesiac august a my si stále pripomíname udalosti spred 68 rokov. Spomíname na ťažké a bolestné roky 1944 - 1945, keď našu krajinu šliapali nacistické čižmy. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Červený kríž informuje ...

Jesenné dni v sebe neskrývajú len nádherné farby, posledné teplé slnečné lúče či sychravé dni. Skrývajú aj mnoho významných dní. Jedným z nich je aj výročie úmrtia Henriho Dunanta a založenie Červeného kríža. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Projekt „ Zachovanie dedičstva predkov“

V tomto roku realizujeme avizovaný projekt, ktorého cieľom je zachovanie kultúrneho bohatstva našich predkov. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

K JUBILEU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SELCIACH

Dokončenie z predchádzajúceho čísla
(Zo spomienok Vladimíra Patráša Luptákovie) celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor:

Vznik plnoorganizovanej Základnej školy v Selciach

V septembri tohto roku sme si pripomenuli 50. výročie plnoorganizovanej Základnej školy v Selciach. celý text

ostatné | 1. 8. 2012 | Autor: