Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spravodajca obce SELCE

6/2013 DECEMBER

Správy

K Vianociam...

Opäť je tu čas, kedy sa zapaľujú sviečky na vianočných stromčekoch, keď sa stretne rodina a radosť nie je spôsobená len darčekmi, ale hlavne blízkosťou tých, ktorých máme radi. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Ďakujeme za priazeň v roku 2013...

„Vánoce, Vánoce přicházejí..." spieva sa v staršej (z roku 1962) českej pesničke. Bola to vianočná pieseň mnohých z nás, keď sme tento krásny čas prežívali ako deti. Obdobie do príchodu Vianoc sme vypĺňali prípravou prekvapení pre svojich blízkych - rodičov, starých rodičov, súrodencov, pretože sme každého chceli potešiť. Neraz boli darčeky pod stromčekom výtvorom našich rúk a šikovnosti, pretože ako deti sme peniaze na ne nemali odkiaľ vziať. Dlho som sa nad takýmto detským počínaním vduchu usmievala. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Spomienka na Andreja Cabana

7.decembra si pripomíname 200. výročie narodenia katolíckeho kňaza, národovca Andreja Cabana. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Vianoce...

Advent, teda očakávaný príchod, je pre veriacich obdobie radostného očakávania. V minulosti sa v tejto dobe držal pôst a ľudia sa venovali modlitbám. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

MS SČK informuje...

Rozdávali sme reflexné pásky celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Informácia o čase konania sv. omší a pobožností počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a

Stará vianočná pieseň, pochádzajúca z alpskej oblasti, ktorá sa spieva aj v niektorých našich krajoch, začína otázkou: „Kto klope tam?" Je to otázka ľudí, ktorí sedia uprostred svojich blízkych pri bohatom stole v príjemne vykúrenej izbe. Na otázku piesne odpovedajú bojazlivé hlasy Márie a Jozefa, ktorí prosia o útulok pre seba a ešte nenarodené dieťa. Boh na ceste k ľuďom ako človek je však v tomto prípade človekom odmietnutý. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Stretnutie generácií

6/2013 DECEMBER celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Stretnutie so súčasnosťou aj s históriou

Najskôr, v rámci predmetu občianska náuka, ich Mgr. Katarína Mesíková oboznámila s činnosťou zamestnancov OÚ, so službami a možnosťami, ktoré obecný úrad občanom poskytuje. Žiaci získali hlbšie poznatky o obci a obecnom zriadení. Taktiež im boli poskytnuté informácie potrebné k ich prvému stretnutiu s úradmi - k vybaveniu občianskeho preukazu.
celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Zo života ZO SZPB v Selciach

Naše členky a členovia sa starajú o areál pamätníka padlých vyhrabávaním lístia aj trávy. Nezabúdame ani na starých členov základnej organizácie. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Pozvánka...

6/2013 DECEMBER celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Komín a silu ohňa nepodceňujte...

...pri ktorých je 40 až 60 osôb usmrtených a 140 až 270 osôb ľahko alebo ťažko zranených. Z celkového počtu požiarov 5 až 8% (t.j. 500 až 1300 požiarov ročne) tvoria požiare, ktorých príčinou vzniku požiaru sú poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Pripomíname...

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zmeny v daňovom priznaní treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Občania, ktorí žiadajú o vrátenie poplatku za komunálny odpad, predložia na obecnom úrade žiadosť o vrátenie poplatku a doložia aj potvrdenie o štúdiu od školy (alebo o pobyte na internáte), potvrdenie od zamestnávateľa alebo čestné prehlásenie o pobyte.
celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor:

Ako sme volili v Selciach ...

6/2013 DECEMBER celý text

ostatné | 1. 12. 2013 | Autor: