Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zamestnanci obecného úradu

 


Marta Jančíková
Ekonómka obce

Telefón: 048/4181235
Mobil: 0907 828 493
Fax: 048/4181235
Email: ms@selce.sk

 • koordinácia školstva

 


 

Anna Luptáková
Samostatný odborný zamestnanec

Telefón: 048/4181223
Mobil: 0907 807 766
Email: luptakova.anna@selce.sk

 • správa miestnych daní - ubytovanie, predajné automaty,nevýherné hracie prístroje, poplatok za odpad
 • súkromne hospodáriaci roľníci
 • personálna a mzdová agenda
 • evidencia majetku obce
 • pokladník obce, fakturácia
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • starostlivosť o životné prostredie - odpadové hospodárstvo

 


 

Mgr. Jana Mesíková
Samostatný odborný zamestnanec

Telefón: 048/4181520
Mobil: 0915 790 288
Email: mesikova.jana@selce.sk

 • matrikárka
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • správa miestnych daní – daň za psa
 • hazardné hry
 • starostlivosť o životné prostredie, ochrana ovzdušia
 • rybársky lístok
 • zabezpečenie činnosti podateľne
 • spravodajca obce

 


 

​Anna Blašková
Knihovníčka

Telefón: 048/4181223
Mobil: 0904 582 562
Email: ouselce@selce.sk

 


 

Mgr. Katarína Mesíková
Samostatný odborný zamestnanec

Telefón: 048/4181520
Mobil: 0905 289 732
Email: mesikova.katarina@selce.sk

 • správa miestnych daní - daň z nehnuteľnosti
 • register pozemkov, katastrálne mapy
 • územný plán obce
 • stavebný poriadok - žiadosti, povolenia, vyjadrenia, súhlasy,rozhodnutia
 • starostlivosť o životné prostredie, vodné a lesné,výrub drevín
 • evidencia obyvateľov

 


 

Oľga Mesíková
Upratovačka

 


 

Mgr. Renáta Mesíková
samostatný odborný zamestnanec

Telefón: 048/4181223
Fax: 048/4181235
Email: mesikova.renata@selce.sk

 • správa cintorína
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • sociálna oblasť - opatrovateľská a odľahčovacia služba
 • doprava
 • správa a vyberanie poplatkov
 • zabezpečenie činnosti podateľne

 


 

Milan Strečok
Prevádzkový pracovník

Mobil: 0905 289 731
Email: ouselce@selce.sk

 


 

Róbert Štadler
Technický pracovník

Mobil: 0915 790 289
Email: ouselce@selce.sk