Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda:                      Ing. Daniel Hlinka

Členovia neposlanci: Mgr. Peter Sivčák, Milan Styk

Zapisovateľ:                 Mgr. Jana Mesíková


Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

Predseda:                      Juraj Kamenský

Členovia poslanci:      Ing. Daniel Hlinka, Ing. Jana Mesíková

Členovia neposlanci: Ing. arch. Štefan Moravčík, Milan Styk

Zapisovateľ:                 Mgr. Katarína Mesíková

 

Finančná komisia

Predseda:                      Mgr. Jaroslava Lauková

Členovia poslanci:      Eva Patrášová

Členovia neposlanci: Ing. František Lizák

Zapisovateľ:                 Marta Jančíková

 

Sociálno - zdravotná komisia

Predseda:                      Eva Patrášová

Členovia neposlanci: Katarína Hlinková, Anna Smatanová

Zapisovateľ:                 Mgr. Renáta Mesíková

 

Kultúrno - školská a športová komisia

Predseda:                      Marianna Miklošová

Členovia poslanci:      Mgr. Zuzana Hrašková, Juraj Kamenský

Členovia neposlanci: Ing. Vladimír Barna, Iveta Dobríková, Marián Mesík, Marek Očenáš,

                                         Perla Rusková, Ing. Zuzana Sumráková

Zapisovateľ:                 Anna Luptáková

 

Komisia na prešetrenie sťažností na hlavného kontrolóra obce

Predseda:                  Ing. Daniel Hlinka
Členovia poslanci:  Mgr. Jaroslava Lauková, Eva Patrášová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

Predseda:                 Mgr. Jaroslava Lauková
Členovia poslanci: Ing. Daniel Hlinka, Juraj Kamenský, Ing. Jana Mesíková, Marianna Miklošová