Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve


Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Ing. Daniel Hlinka
Členovia poslanci: Ing. František Lizák
Členovia neposlanci: Rastislav Blaško
Zapisovateľ: Mgr. Jana Mesíková


Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

Predseda: Dušan Mesík
Členovia neposlanci: Bc. Dušan Rusko, Ing. arch. Štefan Moravčík, Dušan Sumrák
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Mesíková

 

Finančná komisia

Predseda: Mgr. Jaroslava Lauková
Členovia poslanci: Ing. František Lizák
Členovia neposlanci: Ing. Peter Patráš
Zapisovateľ: Marta Jančíková

 

Sociálno - zdravotná komisia

Predseda: Mgr. Zuzana Hrašková
Členovia poslanci: Marianna Miklošová
Členovia neposlanci: Katarína Hlinková
Zapisovateľ: Mgr. Renáta Mesíková

 

Kultúrno - školská a športová komisia

Predseda: Marianna Miklošová
Členovia poslanci: Mgr. Zuzana Hrašková
Členovia neposlanci: Ing. Vladimír Barna, Mgr. Zuzana Lepiešová, Iveta Dobríková, Marián Mesík, Marek Očenáš
Zapisovateľ: Anna Luptáková

 

Komisia na prešetrenie sťažností na hlavného kontrolóra obce

Predseda: Dušan Sumrák
Členovia poslanci: Ing. František Lizák, Ing. Daniel Hlinka

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

Predseda: Ing. František Lizák
Členovia poslanci: Dušan Mesík, Ing. Daniel Hlinka, Mgr. Zuzana Hrašková, Dušan Sumrák