Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2019

lekársky posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce

17.07.2019

nájom. zmluva HM

2019/024

3,32 EUR

Kliment Cyril

Obec Selce

17.07.2019

NáJOM ZMLUVA 2019/023 hm

2019/023

4,98 EUR

Vrbová Anna

Obec Selce

27.06.2019

nájom

2/2019

35,00 EUR

Roľnícke družstvo , Mlynksá 42 Selce

Obec Selce

27.06.2019

dohoda

dohoda

30,00 EUR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Selce

14.06.2019

zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s. Sídlo: Hodžova 010 11 Źilina

Obec Selce

13.06.2019

vystúpenie súboru

014/2019

780,00 EUR

Folklorny súbor Partizán

Obec Selce

27.05.2019

darovacia zmluva pozemkov

darovacia zmluva

Neuvedené

Chaban Tomáš

Obec Selce

27.05.2019

predaj pozemku

kupna zmluva

240,00 EUR

Alica Hubačová-predjňa potravín

Obec Selce

27.05.2019

lekársky posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce

27.05.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

zmluva č.149384

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Selce

27.05.2019

zmluva o spracovaní osobných údajov

zmluva

Neuvedené

Commander Services s.r.o

Obec Selce

21.05.2019

zmluva

zmluva

68,67 EUR

K-CENTRUM, s. r. o

Obec Selce

21.05.2019

ZMLUVA

zmluva

68,67 EUR

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

Obec Selce

21.05.2019

ZMLUVA

zmluva

2 678,00 EUR

AK šport SELCE

Obec Selce

21.05.2019

zmluva

zmluva

2 952,67 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce

21.05.2019

zmluva

zmluva

274,67 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Selce

21.05.2019

zmluva

zmluva

68,67 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Selce

15.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/019

3,32 EUR

Ružinská Františka

Obec Selce

15.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/018

3,32 EUR

Lacková Viera

Obec Selce

15.05.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/017

3,32 EUR

Koprivňáková Marcela

Obec Selce

09.05.2019

lek.posudok

zmluva

30,00 EUR

MUDr.Vnenčáková Eva, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce

29.04.2019

D O H O D A uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „dohoda“)

Dohoda

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Selce

24.04.2019

zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Selce

16.04.2019

Zámenná zmluva

zámenná zmluva

Neuvedené

Ing. Miroslav Š i f f e r

Obec Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: