Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.06.2016

nájom bytu

nájomná zmluva

143,02 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ing.Juraj Chovanec

29.06.2016

nájomná zmluva

nájomná zmluva

15,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Branislav Patráš

28.06.2016

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.06.2016

zmluva o nájme HM

2016/012

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Kubinová Emília

01.06.2016

zámenná zmluva

zámenná zmluva

215,00 EUR

Mesík Pavol, Ku Streln ici 1 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.05.2016

dotácia

zmluva

700,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

25.05.2016

ZMLUVA

ZMLUVA

7 387,20 EUR

CSB spol. s.r.o, Sládkovičova 92 97401 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.05.2016

Zmluva

zmluva

700,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

BCF občianske združenie

24.05.2016

Program na Kutliarsky deň

zmluva

1 000,00 EUR

BD-produktion s.r.o,

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.05.2016

zmluva

zmluva

350,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

23.05.2016

Zmluva

zmluva

350,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

06.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce

Zmluva

1 000,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

27.04.2016

Práva výkonných umelcov a výrobcov audiovizuálnych záznamov

1611731

0,00 EUR

SLOVGRAM Jakubovo Nám. 14 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

2 484,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový lyžiarsky klub Selce

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

3 174,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

138,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

92,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

26.04.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

46,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

25.04.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016/010

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Murgašová Gabriela

25.04.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016/008

4,98 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mesíková Božena

25.04.2016

ZMLUVA č. SZH0707201502

SZH0707201502

0,00 EUR

ENVI - PAK a.s, Galvaniho 7/B, BRATISLAVA

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

22.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2016

35,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Združenie urbariátu a pasienkového spoločenstva Selce

14.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2016

35,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Roľnícke družstvo Selce Mlynská 42 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: