Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.08.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

dodatok č.1/B

Neuvedené

Patrášová Alena

Obec Selce , Selčianska cesta 132

08.08.2018

zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č.KRHZ BB-373-007/2018

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ministerstvo vnútra

31.07.2018

dodatok č.1

dodatok č. 1

2 000,00 EUR

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.07.2018

zmluva o zabezpečení

zmluva

Neuvedené

Ekocharita Slovevnsko Slovensku občianske združenie

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.07.2018

nájomná zmluva 2018/006 HM

2018/006

3,32 EUR

Mojmír Caban

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

19.07.2018

zmluva

3/2018

35,00 EUR

Fodorová Miroslava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

18.07.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.07.2018

dodatok k zmluve č. 01/2016

Dodatok č.1

Neuvedené

Jozef Augustín

Obec Selce , Selčianska cesta 132

06.07.2018

dodatok k zmluve č. 1/2018

DODATOK č.1a

Neuvedené

Patrášová Alena

Obec Selce , Selčianska cesta 132

06.07.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo

360,00 EUR

Hudobná sku´pina GALAXY BB Music

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

28.06.2018

prenájom KD Selce

zmluva o prenájme č. 2/2018

35,00 EUR

Roľnícke družstvo , Mlynksá 42 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.06.2018

Zmluva o dielo -Materská škola Selce

Zmluva o dielo

176 750,80 EUR

KOMA SLOVAKIA s.r.o.

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.06.2018

zmluva o dielo - lekársky posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.06.2018

zmluva o dielo - lekársky posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.06.2018

zmluva o dielo -lekársky posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1 460,00 EUR Jedentisícštyristošesťdesiateur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo - vyhotoveie lekárskeho posudku

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo - vyhotovenie lekárskeho posudku

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

11.06.2018

Zmluva o platení časti úhrady za opatrovateľskú službu

Zmluva o platení časti úhrady za opatrovateľskú sl

Neuvedené

Patrášová Alena

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

07.06.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej slu

Neuvedené

Patrášová Alena

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

04.06.2018

zmluva

zmluva uzavretá podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z.

Neuvedené

MADE spol. s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

28.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní soc.služby

Dodatok č. 1

Neuvedené

Patrášová Alena

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.05.2018

ochrana osobných údajov

zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

24.05.2018

Zmluva č. 42 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov

zmluva č. 42

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.05.2018

zmluva o dielo

zmluva o dielo - vyhotovenie lekárskeho posudku

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: