Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2017

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A

100,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mgr. Lívia Kyseľová, rod. Podracká

02.10.2017

KUPNA ZMLUVA

Kupna zmluva

800,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

MIONIX REALITY s.r.o

22.08.2017

zmluva o dielo

zmluva o dielo

1 440,00 EUR

Ing.Longaiová Anna

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

01.08.2017

Zmluva o dielo uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení § 536 a nasl.

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.07.2017

oslava

8/2017

35,00 EUR

Veronika Juhásová

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.07.2017

Dotácia

zmluva

6 500,00 EUR

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

Vypracovanie proj.dok. -- Výstavba MŚ Selce

zmluva o dielo

56 580,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA

305,00 EUR

Jozef Strečok

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2017

35,00 EUR

Miroslava Blahušiaková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.06.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017/005

6,64 EUR

Anna Dobríková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.06.2017

dotácia

zmluva č.147292

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

15.06.2017

zmluva o spolupráci

zmluva o spolupráci

150,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s. Horná 25 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.06.2017

Dodatok K ZÁMENNEJ ZMLUVE

DODATOK K ZÁMENNEJ ZMLUVE

0,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

dodávka energie

Dodatok č. 1

0,00 EUR

BCF s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

Servis rohoží

1

Neuvedené

Lindstrom ,s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2017

35,00 EUR

Lamper Slavomír

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

10.05.2017

Zmluva - CVC

zmluva

1 976,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zámenná zmluva

zámenná zmluva

335,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.04.2017

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

755,00 EUR

Ján Očenáš

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.03.2017

Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva č. 5001211 o nakladaní s komunálym odpadom

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

30.03.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j zákona č. 5/2004

Dohoda č. 08/§50j/NS2017

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

22.03.2017

zber, zvoz ,doprava a umiestnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu

Zmluva o dielo č. 50012/01

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

1 520,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: