Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2017

zmluva o dielo

zmluva o dielo

15 420,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

02.01.2017

Dohoda č. 07/§50j/NS2016

Dohoda č. 07/§50j/NS2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.12.2016

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

zmluva

92,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

07.12.2016

nájomná zmluva

92016

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Štadlerová Anna

06.12.2016

zmluva o dielo

zmluva

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.11.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2016

50,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Katarína Mesíková

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

69,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

46,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1 426,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový lyžiarsky klub Selce

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

115,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

18.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

23,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

16.11.2016

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

0,00 EUR

Roľnícke družstvo Mlynská 42 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

08.11.2016

nájom Hrobového miesta

2016028

4,98 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

František Šiffer, Mgr.

08.11.2016

nájomná zmluva HM

2016027

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ivanič Pavol, Ing.

19.10.2016

zmluva o združenej dodávke energie

9100319922

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016026

2016026

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Rusko Pavel

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016016

2016016

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Hofierka Rudolf

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016017

2016017

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Jesenský Ján

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016020

2016020

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Styková Terézia

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016019

2016019

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ujváryová Anna

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016018

2016018

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Kapusta Jaroslav, Mgr.

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016022

2016022

1,66 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mesárošová Ľubica

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016021

2016021

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Augustínová Anna

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016023

2016023

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Blaško Dušan

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016024

2016024

6,64 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Blašková Zita

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: