Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2017

Vypracovanie proj.dok. -- Výstavba MŚ Selce

zmluva o dielo

56 580,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA

305,00 EUR

Jozef Strečok

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2017

35,00 EUR

Miroslava Blahušiaková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.06.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017/005

6,64 EUR

Anna Dobríková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.06.2017

dotácia

zmluva č.147292

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

15.06.2017

zmluva o spolupráci

zmluva o spolupráci

150,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s. Horná 25 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.06.2017

Dodatok K ZÁMENNEJ ZMLUVE

DODATOK K ZÁMENNEJ ZMLUVE

0,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

dodávka energie

Dodatok č. 1

0,00 EUR

BCF s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

Servis rohoží

1

Neuvedené

Lindstrom ,s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

26.05.2017

aktualizácie územno plánovacej dokumentácie obce Selce

Mandátna zmluva č. 1

3 800,00 EUR

Ing.arch.Ľubuša Dižková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

10.05.2017

Zmluva - CVC

zmluva

1 976,00 EUR

Športový lyžiarsky klub Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.04.2017

zámenná zmluva

zámenná zmluva

335,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.04.2017

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

755,00 EUR

Ján Očenáš

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

31.03.2017

Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva č. 5001211 o nakladaní s komunálym odpadom

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

30.03.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j zákona č. 5/2004

Dohoda č. 08/§50j/NS2017

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

22.03.2017

zber, zvoz ,doprava a umiestnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu

Zmluva o dielo č. 50012/01

Neuvedené

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Marius Pedersen a.s Opatovská 1735 911010 Trenčín

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Základná škola , Trieda SNP 20

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

1 520,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Športový klub SELCE

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

101,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

K-CENTRUM, s. r. o

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

253,33 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Slovenské misijné hnutie

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

50,67 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Súkromné centrum voľného času , Mgr. Mária Demočová Záhonok 1959/33 960 01 Zvolen

17.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2017

100,00 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

3+M production , s.r.o

15.03.2017

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

dohoda

0,00 EUR

Obec Priechod , Obec Baláže

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: