Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016019

2016019

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ujváryová Anna

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016018

2016018

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Kapusta Jaroslav, Mgr.

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016022

2016022

1,66 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mesárošová Ľubica

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016021

2016021

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Augustínová Anna

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016023

2016023

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Blaško Dušan

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016024

2016024

6,64 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Blašková Zita

06.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta 2016025

2016025

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mesíková Monika

28.09.2016

dotácie z rozpočtu obce

dodatok č. 1

5 490,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Futbalový športový klub Sídlo: Športová 2, 976 11 Selce

27.09.2016

kúpna zmluva

kúpna zmluva

30,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Meško Jozef

07.09.2016

zmluva o dielo

zmluva

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Občianske združenie Šanca pre život, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

24.08.2016

Metrologické overenie merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Selce

ZMLUVA O DIELO č. 363/16

1 104,60 EUR

W-Control s.r.o, Kuzmányho 5000/1 Poprad

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

09.08.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016015

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Očenášová Alena

22.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

72016

10,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Jaroslava Paulovičová, Ing.

20.07.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016013

6,64 EUR

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Homolová Anna

14.07.2016

predaj

kúpna zmluva

2 424,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Miloš Horný

14.07.2016

predaj

kúpna zmluva

705,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Stanislav Koctúr

14.07.2016

predaj

kúpna zmluva

0,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Milan Hlinka

13.07.2016

Zdravotný posudok

zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Občianske združenie Šanca pre život, Krivánska 6144/6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

30.06.2016

zmluva

zmluva

250,00 EUR

HVS Allews s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.06.2016

nájom bytu

nájomná zmluva

143,02 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Ing.Juraj Chovanec

29.06.2016

nájomná zmluva

nájomná zmluva

15,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Branislav Patráš

28.06.2016

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

20.06.2016

zmluva o nájme HM

2016/012

3,32 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Kubinová Emília

01.06.2016

zámenná zmluva

zámenná zmluva

215,00 EUR

Mesík Pavol, Ku Streln ici 1 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

25.05.2016

dotácia

zmluva

700,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: