Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.11.2017

Zmluva

Zmluva

759,90 EUR

SK SELCE SPORTOVÁ 2

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.11.2017

Zmluva

Zmluva

75,99 EUR

Základná škola , Trieda SNP 20

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.11.2017

Zmluva

Zmluva

25,33 EUR

K-CENTRUM, s. r. o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.11.2017

Zmluva

Zmluva

101,32 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.11.2017

Zmluva

Zmluva

126,65 EUR

Súkr.centrum voľ,času Moskovská

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.11.2017

Zmluva

Zmluva

50,66 EUR

Súkromné centrum voľného času Sídlo: Radvanská 1 , Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

16.11.2017

zimná údržba

zmluva o dielo

Neuvedené

Roľnícke družstvo , Mlynksá 42 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

16.11.2017

zmluva

zmluva

Neuvedené

: Zberné suroviny Žilina, a.s.,

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.11.2017

zmluva

zmluva

Neuvedené

Slovenská pošta a. s.

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

24.10.2017

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O

600,00 EUR

Marián Bango

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

10.10.2017

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A

100,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

Mgr. Lívia Kyseľová, rod. Podracká

02.10.2017

KUPNA ZMLUVA

Kupna zmluva

800,00 EUR

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

MIONIX REALITY s.r.o

22.08.2017

zmluva o dielo

zmluva o dielo

1 440,00 EUR

Ing.Longaiová Anna

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

01.08.2017

Zmluva o dielo uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení § 536 a nasl.

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr.Eva Vnenčáková, Krivánska 6 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.07.2017

oslava

8/2017

35,00 EUR

Veronika Juhásová

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

27.07.2017

Dotácia

zmluva

6 500,00 EUR

ŠK Selce, Športová 2, 976 11 Selce

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

Vypracovanie proj.dok. -- Výstavba MŚ Selce

zmluva o dielo

56 580,00 EUR

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

21.07.2017

kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA

305,00 EUR

Jozef Strečok

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

06.07.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2017

35,00 EUR

Miroslava Blahušiaková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

29.06.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017/005

6,64 EUR

Anna Dobríková

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

23.06.2017

dotácia

zmluva č.147292

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 Bratislava

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

15.06.2017

zmluva o spolupráci

zmluva o spolupráci

150,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s. Horná 25 Banská Bystrica

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

14.06.2017

Dodatok K ZÁMENNEJ ZMLUVE

DODATOK K ZÁMENNEJ ZMLUVE

0,00 EUR

Ing.Štefan Moravčík

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

dodávka energie

Dodatok č. 1

0,00 EUR

BCF s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

13.06.2017

Servis rohoží

1

Neuvedené

Lindstrom ,s.r.o

Obec Selce Selčianska cesta 132 Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: