Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

4/2020

16,60 EUR Šestnásťšesdesiateuro 60/100

JUPIE FŠ M.Hamšíka,

ZŠ Selce

23.11.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

3/2020

16,60 EUR Šestnásťšesdesiat EUR

Tomáš Ugróczy

ZŠ Selce

18.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

1 /2020

16,60 EUR Šestnásťeuro 60/100

OFK 1950 Priechod

ZŠ Selce

22.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15/2019

16,60 EUR Šstnásťeur 60/100

Futbalový klub SELCE

ZŠ Selce

20.11.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

142019

16,60 EUR šestnásťeuro 60/100

OFK 1950 Priechod

ZŠ Selce

13.11.2019

Zmluva o prenájme telocvične

13/2019

16,60 EUR Šestnásťeuro 60/100

Peter Dobrík

ZŠ Selce

29.10.2019

Zmluva o prenájme telocvične

12/2019

16,60 EUR Šestnásťeur 60/100

Futbalový klub "Starí páni" Ľubomír Rusko " SELCE

ZŠ Selce

29.10.2019

Zmluva o prenájme telocvične

11/2019

16,60 EUR šestnásťeur 6/100

Pavol Fraňo a spol

ZŠ Selce

14.10.2019

Zmluva o nájme za prenájom telocvične

10/2019

531,20 EUR Šestnásťeuro 60/100

Ing.Juraj Šepák,Potočná 44, SELCE

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluva o nájme

9/2019

16,60 EUR Šestnásťeur 60/100

Peter Baláž

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluva o nájme

82019

16,60 EUR Šestnásťeur 60/100

Radoslav Koctúr, Selčianska 97, SELCE

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2019

16,60 EUR ŠestnásťEUR 60/100

Ján Béci

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluve o nájme

5/2019

16,60 EUR ŠestnásťEUR 60/100

Filip Koctúr, Selcianska cesta 97, SELCE

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2019

16,60 EUR šestnásťeuršesdesiatcentov.

Kupec Branislav,

ZŠ Selce

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

D2019091731

78,00 EUR Sedemdesiatosemeur

Disig, a.s.

ZŠ Selce

27.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2019

2 500,00 EUR Dvetisícpäťstoeur

ZUŠ

ZŠ Selce

11.09.2019

Zmluve o nájme telocvične

2/2019

16,60 EUR Šestnásť € 6/100

Ján Cheban, Selčianska cesta 45,SELCE

ZŠ Selce

09.07.2019

Dodatok č.04

04/2019

18 384,00 EUR Osemnástisíctristoosemdesiatštyri

Základná škola, Školská 4, SELCE

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

02.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

46/2019

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

Top privacy service s.r.o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

23.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

16/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

ŠK UMB Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

13.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

15/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Ing.Juraj Šepák,Potočná 44, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

29.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

13/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Futbalový klub "Starí páni" Ľubomír Rusko " SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

29.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

12 2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Futbalový športový klub Sídlo: Športová 2, 976 11 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

23.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

11/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Peter Dobrík

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

10/2018

0,00 EUR nula EUR

Filip Koctúr

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: