Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2019

Zmluve o nájme telocvične

2/2019

16,60 EUR Šestnásť € 6/100

Ján Cheban, Selčianska cesta 45,SELCE

ZŠ Selce

09.07.2019

Dodatok č.04

04/2019

18 384,00 EUR Osemnástisíctristoosemdesiatštyri

Základná škola, Školská 4, SELCE

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

02.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

46/2019

840,00 EUR Osemstoštyridsať EUR

Top privacy service s.r.o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

23.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

16/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

ŠK UMB Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

13.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

15/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Ing.Juraj Šepák,Potočná 44, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

29.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

13/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Futbalový klub "Starí páni" Ľubomír Rusko " SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

29.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

12 2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Futbalový športový klub Sídlo: Športová 2, 976 11 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

23.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

11/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Peter Dobrík

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

10/2018

0,00 EUR nula EUR

Filip Koctúr

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.10.2018

Zmluva o nájme telocvične

14/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Radoslav Koctúr, Selčianska 97, SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.10.2018

Zmluva o prenájme telocvične

9/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Ján Cheban, Selčianska cesta 45,SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.10.2018

Zmluva o prenájme telocvične

8/2018

0,00 EUR nula

Športový lyžiarsky klub Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.10.2018

Zmluva o prenájme

7/2018

0,00 EUR nula

Materská škola Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

03.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične

6/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Richar Žambor

Základná škola, Školská 4, SELCE

03.10.2018

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

5/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Michal Cheban

Základná škola, Školská 4, SELCE

03.10.2018

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

4/2018

16,60 EUR Šestnásť EUR 60/100

Kupec Branislav,

Základná škola, Školská 4, SELCE

25.09.2018

Zmluva o nájme učební

3/2018

1 250,00 EUR Jedentisícdvestopúťdesiat EUR

Základná umelecká škola

Základná škola, Školská 4, SELCE

03.07.2018

Dodatok č.DBK/18/06/1511

DBK/18/06/1511 ( VK/09/09/277)

18,00 EUR Osemnásť EUR

Základná škola

KOMENSKY, s.r.o.

23.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov

51 2018

840,00 EUR Osemstoštyridsaťeur

Mgr. Peter Plavec

Základná škola, Školská 4, SELCE

01.02.2018

Zmluva č.2/2018 o nájme nebytových priestorov

2/2018

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

OFK 1950 Priechod

Základná škola, Školská 4, SELCE

01.02.2018

Zmluva nájme telocvične na športové účely

1/2018

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

OFK 1950 Priechod

Základná škola, Školská 4, SELCE

24.01.2018

Zmluva o pedagogickej praxi študentov

091/298/2018-FF-ŠO

0,00 EUR nula eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystri

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.01.2018

Darovacia zmluva

100/2017/ÚPV

nula eur

Úrad priemyselného vlastníctva ,Banská Bystrica,

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.12.2017

Zmluva o pedagogickej praxi

PP 38/2017-18

19,80 EUR Devätnásť EUR 80/100

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystri

Základná škola, Školská 4, SELCE

16.11.2017

Zmluva o nájme učebne

20/2017

0,00 EUR nula eur

Blašková Lenka,Ing.

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: