Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.05.2018

252018

Faktúra za stravné zamestnancov ZŠ za mesiac Apríl 2018

305,90 EUR Tristopäťeur 90/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

30.04.2018

181818

Faktúra za učebnicu " slovenský jazyk 2 !

85,00 EUR Osemdesiatpäťeur

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

30.04.2018

720181105

Faktúra za dodanie DGPR- modul pre PAM ZŠ

181,20 EUR jednostoosemdesiat EUR 20/100

Vema, s.r.o. Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

11.04.2018

3218903361

Faktúra za stravné poukážky

684,11 EUR Šestoosemdesiatštyrieur 11/100

DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o, Kálov 356 Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

11.04.2018

41282018

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2018

24,64 EUR dvadsaťštyrieur 64/100

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

10.04.2018

200013664

Poplatok za bezpečnostný alarm 4-6/2018

10,76 EUR Desaťeur 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

09.04.2018

8205957057

Faktúra za telefón pevná linka +internet 3/2018

51,67 EUR Päťdesiajedeneur 67/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

7194202529

Záloha za dodávku plynu za mesiac Apríl 2018

1 498,00 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiatosem EUR

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

182018

Faktúra za stravné - príspevok zo SF za mesiac Marec 2018

31,40 EUR Jednostotridsaťjeden Eur 40/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

172018

Faktúra za stravné zamestnancov za mesiac Marec 2018

298,30 EUR Dvestodeväťdesiatosem EUR 30/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

05.04.2018

00020043092

Záloha za dodávku plynu za mesiac Apríl 2018

244,00 EUR Dvestoštyridsaťštyri EUR

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

19.03.2018

8205021270

Faktúra za mobilný telefón+internet 2/2018

39,97 EUR Tridsaťdeväť EUR 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

8203972688

faktúra za telefón- pevná linka + internet 2/2018

51,19 EUR Päťdesiatjedeneur 19/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

4105/2018

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2018

18,48 EUR osemnásť EUR 48/100

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

09/2018

Stravné hradené zamestnávateľom za mesiac 2/2018

180,50 EUR jednostoosemdesiat EUR 50/100

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.03.2018

10/2018

Príspevok na stravné zo SF 2/2018

19,00 EUR deväťnásť EUR

Zariadenie školského stravovania MŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

2018005472

Faktúra za školské potreby pre žiaka v hmotnej núdzi

16,60 EUR šestnásťeur 60/100

PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17,974 05 Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

2018001103

Faktúra za toaletný papier a kuchynské utierky

105,37 EUR Jednostopäťeur 37/100

Ing.Petra Spišáková , Majster Papier, Kvetná 861/1, 90042 Dunajská Lúžna

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

2181041041824

Faktúra vodné- hlavná budova ZŠ

131,15 EUR Jednostotridsaťjedeneur

Stredoslov.vodáren.spoločnosť a.s. Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

2181041825

Faktúra za dodávku vodného za telocvičňu ZŠ

51,89 EUR Päťdesiatjedeneur

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

7259052900

Záloha za dodávku plynu marec 2018

1 498,00 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiatosem EUR

SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

06.03.2018

00020043092

Zálohová faktúra za dodávku plynu 3/2018

244,00 EUR dvestoštridsaťštyrieur

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

27.02.2018

10180006

Účastnícky poplatok za Konferenciu R.A.U. , ktorá sa bude konať dňa 19.4.2018 vo Zvolene pre peda

12,50 EUR Dvanásťeuro50/100

Libera Terra

Základná škola, Školská 4, SELCE

21.02.2018

190002

Faktúra za požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov ZŠ počas lyžiarskeho kurzu

660,00 EUR Šestosesdesiateur

M-Šport, Ján Mesík Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE

21.02.2018

1814005

Faktúra za služby poskytnuté počas lyžiarskeho kurzu od 12.2.2018-16.02.2018

1 185,00 EUR Jedentisícstoosemdesiatpäť EUR

Športcentrum,s.r.o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: