Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.01.2020

8250684969

Fa za mobilný telefón+internet

38,06 EUR Tridsaťosemeuro 06/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

16.01.2020

8249534742

Fa za telefon pevná linka + internet 12/2019

63,41 EUR Šesdesiattrieuro 41/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

16.01.2020

45942019

Fa za odvoz KO 12/2019

18,48 EUR Osemnásťeuro 48/100

Obec Selce

ZŠ Selce

07.01.2020

190458

Faktúra za korkové tabule spolu so stojanom

220,90 EUR Dvestodvadsaťeur 90/100

Učebné pomôcky, s.r.o. , Jegorovova 37, Banská Bystrica

ZŠ Selce

20.12.2019

76,2019

Fa za stravné zamestnancov ZŠ za 12/2019

288,40 EUR Dvestoosemdesiatosemeuro 40/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

20.12.2019

772019

Fa za stravné SF 12/2019

37,80 EUR Tridsaťsedemeuro 80/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

19.12.2019

20190389

Faktúra za športové potreby

948,40 EUR Deväťstoštyridsaťosemeuro 40/100

Sport and Service,s.r.o.

ZŠ Selce

17.12.2019

8248460466

Faktúra za mobilný telefón + internet 11/2019

39,64 EUR Tridsaťdeväťeur 64/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

17.12.2019

45762019

Faktúra za KO 11/2019

24,64 EUR Dvadsaťštyrieur 64/100

Obec Selce Selčiansak cesta 132 Selce

ZŠ Selce

17.12.2019

19330

Faktúra za dodávku edukatívnych obrazov

247,00 EUR Dvestoštyridsaťsedemeur 0100

Kupka nakladateľstvo

ZŠ Selce

17.12.2019

8247313639

Faktúra za telefón pevnú linku 11/2019

61,97 EUR śesdesiatsedeneuro 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

ZŠ Selce

17.12.2019

2191283994

Faktúra za vodné hlavná budova ZŠ

102,32 EUR Jednostodvaeur 32/100

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s.

ZŠ Selce

17.12.2019

2191283995

Faktúra za vodné -telocvičňa ZŠ

33,14 EUR Tridsaťtrieur 14/100

Stredoslovenská vod. spoločnosť a.s. Partizánska cesta5 B.Bystrica

ZŠ Selce

17.12.2019

905120110

Predplatné časopis Kamenský 2020

9,00 EUR Deväťeur

Sloevnská pošta,a.s. Banská Bystrica

ZŠ Selce

17.12.2019

21926849

Faktúra za dodávku UP kniha Finančná gramotnosť

5,00 EUR Päťeur

RAABE,s.r.o

ZŠ Selce

17.12.2019

202014230

Faktúra za držiak na dadaprojektor

69,01 EUR Šesdesiatdeväťeur 01/100

MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica

ZŠ Selce

17.12.2019

11933772

Fa za dodávku učebných pomôcok pre fyziku

70,48 EUR Sedemdesiateur 48/100

UNIMAGNET,s.r.o

ZŠ Selce

17.12.2019

692019

Fa za stravné-príspevok zo SF 11/2019

44,28 EUR Šytridsaťštyrieur 28/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

17.12.2019

1141908831

Knihy do žiackej knižnice

269,10 EUR Dvestošesdesiatdeväť eur

Martinus.sk, s.r.o, Śtefánika 58 Martin

ZŠ Selce

17.12.2019

682019

Faktúra za stravné 11/2019

337,84 EUR Tristotridsaťsedemeur 84/100

ZŠS MŠ SELCE

ZŠ Selce

17.12.2019

8610009138

Zálohová fa za dodávku plynu 12/2019

1 532,00 EUR Jedentisícpäťstotridsaťdva

SPP

ZŠ Selce

17.12.2019

20190346

Objednávka mini bandu 5 sada-učebné pomôcky pre TV

54,15 EUR Päťdesiatštyrieur 15/100

Ľubomír Klosík-SPORT4U

ZŠ Selce

17.12.2019

1903001

Objednávka na opravu a servis kopírovacieho stroja Minolta

194,64 EUR Jednostodeväťdesiatštyri 64/100

TOPICO,s.r.o

ZŠ Selce

17.12.2019

20192292

Faktúra za UP "Aktívna matematika pre I. II. ročník "ZŠ.

298,80 EUR Dvestodeväťdesiatosemeuro 80/100

Libera Terra

ZŠ Selce

17.12.2019

201901183

Faktúra za na kancelársky papier

238,08 EUR Dvestotridsaťosemeur 08/100

SLOB-real.,s.r.o.

ZŠ Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: