Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.08.2019

27/2019

Objednávka učebnice Prvouka pre 2.ročník ZŠ

69,30 EUR Šesdesiatdeväťeur 30/100

TAKTIK, Vydavateľstvo,s.r.o

ZŠ Selce

26.08.2019

262019

Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov ZŠ

581,70 EUR Päťstoosemdesiatjedeneur 70/100

DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o, pobočka: BanskáBystrica

ZŠ Selce

22.07.2019

25/2019

Objednávka školskej kriedy (bila + farebná pre školský rok 2019/2020

60,00 EUR Šesdesiat €

MULTIP SK,s.r.o.

ZŠ Selce

22.07.2019

25/2019

Objednávka školskej kriedy (bila + farebná pre školský rok 2019/2020

40,00 EUR Štyridsaťeur

MULTIP SK,s.r.o.

ZŠ Selce

19.07.2019

24/2019

Objednávka na umývanie okien v hlavnej bude ZŠ - chodba

100,00 EUR Jednosto € 0/100

MK-Clean Facility,s.r.o

Základná škola

19.07.2019

23/2019

Objednávka na vyhotovenie plastových okien do šatne v hlavnej budove ZŠ

1 804,22 EUR Jedentisícosemstoštyri€22/100

SKAT Slovakia, s.r.o.

Základná škola

11.07.2019

222019

Objednávka učebnice a metodickej príručky anglického jazyka

40,22 EUR Štyridsať eur 22/100

ALbion Books,A.Oslancová Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

10.07.2019

212019

Objednávka učebníc anglického jazyka pre žiakov

1 316,70 EUR Jedentisíctristošestnásť € 70/100

ALbion Books,A.Oslancová Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

04.07.2019

20/2019

Objednávka na opravu a výmenu podlahy v šatni ZŠ

3 550,25 EUR Tritisícpäťstopäťdesiat € 25/100

Ján Patras - JAPA

Základná škola, Školská 4, SELCE

27.06.2019

19/2019

Objednávka kníh pre žiakov ZŠ do žiackej knižnice

56,40 EUR Päťdesiatšesť € 40/100

Richard Šrobár -Littera

Základná škola, Školská 4, SELCE

27.06.2019

182019

Objednávka šatňových skríň osem dverových do šatne ZŠ

6 517,00 EUR šestisíspäťstosedemnásť € 0/100

Daffer s. r. o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

19.06.2019

17/2019

Objednávka tonera do kopírovacieho stroja Minolta

100,80 EUR Jednostoosemdesiat € 80/100

TOPICO,s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

19.06.2019

16/2019

Objednávka tonera do tlačiarne

44,40 EUR Štysidaťštyri € 40/100

SLOB-real.,s.r.o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

18.06.2019

15/2019

Objednávka učebníc matematiky pre 9.ročník

115,77 EUR Jednostopätnásť eur 77/100

Libera Terra

Základná škola, Školská 4, SELCE

07.06.2019

14/2019

Objednávka na inštaláciu a zapojenie elektrického školského zvonca

92,25 EUR Deväťdesiatdva € 25/100

AUREL.XXL,Elektronické zariadenia

Základná škola, Školská 4, SELCE

21.05.2019

13/2019

revízia telovýchovného náradia a oprava zistených závad

165,60 EUR Jednostošesdesiatpäť € 60/100

REVTECH, s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

13.05.2019

12/2019

oprava tlačiarne

172,80 EUR jednostosedemdesiatdva eur 80/100

Ing. Jozef Haško, Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

24.04.2019

11/2019

bezpečnostné zariadenie- USB token pre mandátny certifikát

78,00 EUR sedemdesiatosem eur

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Základná škola, Školská 4, SELCE

24.04.2019

10/2019

2 ročný mandátny certifikát-prvé vydanie

70,80 EUR sedemdesiat eur, 80/100

Disig, a.s.

Základná škola, Školská 4, SELCE

26.03.2019

9/2019

Objednávka na údržbu plynového kotla v telocvični ZŠ

60,00 EUR Šesdesiat € 0/00

BB HEATING,s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

19.02.2019

8/2019

Objednávka na vypožičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov ZŠ

1 095,00 EUR Jedentisícdeväťdesiatpäť EUR 0/100

Ján Mesík - M-Šport

Základná škola, Školská 4, SELCE

18.02.2019

7/2019

objednávka skipasov pre žiakov ZŠ počas lyžiarskeho výcviku

540,00 EUR Päťstoštyridsať EUR

Śportcentrum, s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

15.02.2019

6/2019

Objednávka špeciálnej emulzie na čistenie podlahy telocvične

92,97 EUR Deväťdesiatdva eur 97/100

Floorwood.cz.a.s.

Základná škola, Školská 4, SELCE

12.02.2019

5/2019

Objednávka na dodávku tonera do tlačiarne

44,40 EUR Štyridsaťštyrieur 40/100

SLOB-real.,s.r.o.

Základná škola, Školská 4, SELCE

08.02.2019

4/2019

Objednávka na stravné poukážky

547,20 EUR Päťstoštyridsaťsedem EUR 20/100

DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o, pobočka: BanskáBystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: