Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Upozornenie

Typ: ostatné
Obec Selce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatku za údržbu cintorína týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky ...


... v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Selce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Selce, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni na Obecnom úrade v Selciach, alebo na účet obce Selce. Lehoty na zaplatenie už uplynuli, alebo v najbližších dňoch uplynú. 
V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora (exekúcie).


Vytvorené: 10. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2021 14:16
Autor: