Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Typ: ostatné
V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva č.180/2014 podľa § 56 Vyhlásenie volieb, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

VOĽBA POŠTOU - Info

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

sa budú konať v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Informácie o voľbách

Volič, ktorý


má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,


môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce

Obec Selce

Selčianska cesta 132

976 11 Selce

najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu

ouselce@selce.sk,

ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Informáciu, o tom, čo musí žiadosť o voľbu poštou obsahovať a vzor žiadosti o voľbu poštou nájdete vyššie v odseku Informácie o voľbách . je potrebné rozkliknúť.


Vytvorené: 21. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2019 14:16
Autor: