Menu
Obec Selce
Obec Selce

Znovu pripomíname...

Končí sa jeseň, príroda sa ukladá na odpočinok, lastovičky odleteli, stromy zhadzujú lístie z konárov. Nastáva čas, keď nehľadáme tieň pod korunami stromov, radšej obraciame tvár k oblohe, k slnečným lúčom pripomínajúcim pohodu letných dní. Kto môže, trávi tieto chvíle v lone prírody - v záhradách, v lesoch, na lúkach obklopených stromami. Pripomeňme si preto (pre istotu), ako sa máme správať k stromom a kríkom. Tak čo všetko nám hovorí zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o ochrane drevín?

Ochrana drevín

 1. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

 2. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami mu môže orgán ochrany prírody uložiť vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení dreviny a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

 4. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,

  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,

  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,

  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

  • na územiach, kde je výrub drevín zakázaný,

  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Výruby drevín

Ak zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, na výrub drevín sa podľa § 47 odst. 3 tohto zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Súhlas k výrubu drevín vydáva obec formou rozhodnutia. Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia, teda od 1. októbra do 31. marca.Správny poplatok: fyzická osoba 10,-€ a právnická osoba 100,-€

Konanie týkajúce sa výrubu drevín sa začína na základe písomnejŽiadosti o súhlas s výrubom drevín(tlačivo si môžete prevziať na obecnom úrade), ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, príp. kópiu katastrálnej mapy s vyznačením polohy dreviny,

 3. súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom,

 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, obvod kmeňa (v cm) meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu (v m2), zdravotný stav dreviny,

 5. odôvodnenie žiadosti,

 6. návrh opatrení nahradzujúcich vyrúbanú drevinu, t.j. náhradná výsadba alebo tzv. finančná náhrada.

Výrub si na základe súhlasného rozhodnutia zabezpečuje a v plnej miere hradí žiadateľ.

Dátum vloženia: 1. 11. 2012 15:58
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:45

Obec

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:104
TÝŽDEŇ:644
CELKOM:1170478

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár zberu odpadu

harmonogram odpadov 2023

kontajnery (89.65 kB)

Plasty, sklo, papier a iný odpad je možné odovzdať každú stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v párnom týždni v sobotu v čase od 8. do 12. hodiny na zbernom dvore. Zber týchto komodít zpred rodinných domov zamestnancami obce sa bude konať v jeden deň, všetko je potrebné vyložiť ráno pred svoj rodinný dom. Zber  bude realizovaný nasledovne:

22. marca 2023

19. apríla 2023

17. mája 2023

14. júna 2023

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať