Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 10
ďalší posledná

#

Mateská škola Selce - súťaž návrhov

Obec Selce oznamuje, že vyhlásila architektonickú súťaž na predkladanie návrhov na stavbu "Materská škola Selce".
celý text

ostatné | 2. 12. 2015 | Autor:
#

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 18. 11. 2015 | Autor:

Nový web portál obce Selce

Nový web portál obce Selce
celý text

ostatné | 7. 8. 2015 | Autor:

Dane a poplatky ...

... z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a cintorínsky poplatok, že termín na zaplatenie už uplynul, alebo v najbližšej dobe uplynie. Žiadame Vás, aby ste tieto dane a poplatky prišli čo najskôr uhradiť.
celý text

ostatné | 24. 6. 2015 | Autor:

Upozornenie pre vlastníkov pôdy ...

za rodinnými domami v intraviláne (v zastavanej časti obce) a v extraviláne (mimo zastavanej časti), ale aj pôdu, ktorú majú v užívaní ako záhumienku, že sú povinní sa o túto pôdu starať. Jednoduchým spôsobom povedané trávu treba pokosiť aspoň dvakrát do roka, aby nedochádzalo k zaburineniu, rozrastaniu inváznych rastlín a následnému vysievaniu burín na susedné pozemky, o ktoré sa majitelia vzorne starajú, striekajú proti burine, plejú, vynakladajú nemalé finančné prostriedky na zlikvidovanie burín. Nezodpovedným prístupom vlastníkov, ktorí sa o pozemky nestarajú, ich snaha vychádza nazmar. Toto upozornenie sa týka aj vlastníkov starých neobývaných rodinných domov. To, že tam nikto nebýva, neznamená, že sa o záhradu netreba starať. celý text

ostatné | 24. 6. 2015 | Autor:

Pomáhame zbierkou

... za záchranu topiacej sa kamarátky. Počas záchrany sama utrpela ujmu na zdraví a od toho momentu je Saška v bdelej kóme. celý text

ostatné | 29. 4. 2015 | Autor:

Knižnica opäť v prevádzke

V knižnici na vás v utorok poobede od 14.00 do 17.00 a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. bude čakať "pani od kníh" Lucia.
celý text

ostatné | 25. 3. 2015 | Autor:

Upozornenie ...

ale aj v ostatných lokalitách Seliec. Výrub drevín rastúcich mimo les je možný len na základe vydaného rozhodnutia o výrube, aj keď ste vlastníkom pozemku, na ktorom drevina rastie. Taktiež akékoľvek vyvážanie odpadu, trávy, lístia, konárov na vlastné alebo cudzie pozemky nie je dovolené. V prípade oznámenia porušenia tohto upozornenia obec, poprípade štátna ochrana prírody a slovenská inšpekcia životného prostredia bude postupovať v súlade zákona.
celý text

ostatné | 20. 3. 2015 | Autor:

Pre majiteľov psov

Žiadame majiteľov a chovateľov psov, aby dodržiavali zákaz voľného pohybu psa po obci, a tiež všetky ostatné nariadenia týkajúce sa chovu psa a voľného pohybu psa v katastri obce.

Upozorňujeme, že za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá ho vedie, alebo ktorá nad psom vykonáva dohľad. celý text

ostatné | 12. 3. 2015 | Autor:
prvá
z 10
ďalší posledná